Мобилното продуктово шоу на Rittal пристига в България


За втора поредна година мобилното продуктово шоу на Rittal ще пристигне за обиколка в България, съобщиха от компанията. Rittal ще покаже на своите партньори и клиенти голямото многообразие конструкции и комплексни решения, представени в атрактивен демонстрационен камион. В него ще са показани представители на всички продуктови групи, предлагани от Rittal в областта на индустрията и IT сектора, като: стенни и стоящи табла, шкафове и конструкции за вграждане на апаратура; командни панели и конзолни пултове; шинни системи и решения за компактен монтаж и свързване на различен вид апаратура в таблата; решения за климатизация и осигуряване на оптимална работна среда; ИТ конструкции за различни приложения; специализирана климатизация и захранване на сървърни системи; мониторинг и контрол.
Инициативата се провежда за първи път по време на изложението Булконтрола. Специализираният демонстративен камион ще бъде позициониран  пред главния вход на Интер Експо Център на 29 май т.г. Демонстрациите ще се провеждат на всеки 30 минути в периода от 09.00 ч. до 18.00 ч. Екипът на Ритал в България, кани настоящи и бъдещи партньори и клиенти да посетят изложението и да използват еднодневният „стоп“ на демо-камиона. Освен презентация на богатото разнообразие от мостри, посетителите ще могат да получат и професионална консултация от квалифицирани представители на Rittal.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top