Моеллер Електрик България домакин на Xiria Road Show


През май месец т. г. в рамките на пътуващо изложение - Xiria Road Show, Моеллер Електрик България за първи път ще представи на живо пред свои клиенти вакуумната контролно-разпределителна уредба 24 kV Xiria". "Xiria е ново поколение разпределително устройство от Eaton Holec, характеризиращо се с компактност и висока степен на експлоатационна сигурност. Устройството е с напълно затворен метален корпус и пофазно изолиране на основните части под напрежение. Това осигурява висока степен на безопасност и минимизира риска от вътрешно късо съединение. Новост в конструкцията е и защитата под формата на комбинация от прекъсвач и електронно реле, която представлява модерна и гъвкава алтернатива на защитата с предпазител. Благодарение на това системата Xiria е много удобна за използване в автоматизирани разпределителни мрежи", заявиха от Моеллер Електрик България.
"Xiria Road Show ще посети някой от най-големите градове в България. В рамките на пътуващото изложение посетителите ще имат възможност да получат подробна информация за всички предимства и характеристики на Xiria. За допълнителна информация относно графика на представянето на Xiria по градове може да се обърнете към търговския отдел на Моеллер Електрик България", уверяват домакините.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top