Моеллер Електрик България домакин на Xiria Road Show


През май месец т. г. в рамките на пътуващо изложение - Xiria Road Show, Моеллер Електрик България за първи път ще представи на живо пред свои клиенти вакуумната контролно-разпределителна уредба 24 kV Xiria". "Xiria е ново поколение разпределително устройство от Eaton Holec, характеризиращо се с компактност и висока степен на експлоатационна сигурност. Устройството е с напълно затворен метален корпус и пофазно изолиране на основните части под напрежение. Това осигурява висока степен на безопасност и минимизира риска от вътрешно късо съединение. Новост в конструкцията е и защитата под формата на комбинация от прекъсвач и електронно реле, която представлява модерна и гъвкава алтернатива на защитата с предпазител. Благодарение на това системата Xiria е много удобна за използване в автоматизирани разпределителни мрежи", заявиха от Моеллер Електрик България.
"Xiria Road Show ще посети някой от най-големите градове в България. В рамките на пътуващото изложение посетителите ще имат възможност да получат подробна информация за всички предимства и характеристики на Xiria. За допълнителна информация относно графика на представянето на Xiria по градове може да се обърнете към търговския отдел на Моеллер Електрик България", уверяват домакините.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top