Моеллер Електрик България домакин на Xiria Road Show


През май месец т. г. в рамките на пътуващо изложение - Xiria Road Show, Моеллер Електрик България за първи път ще представи на живо пред свои клиенти вакуумната контролно-разпределителна уредба 24 kV Xiria". "Xiria е ново поколение разпределително устройство от Eaton Holec, характеризиращо се с компактност и висока степен на експлоатационна сигурност. Устройството е с напълно затворен метален корпус и пофазно изолиране на основните части под напрежение. Това осигурява висока степен на безопасност и минимизира риска от вътрешно късо съединение. Новост в конструкцията е и защитата под формата на комбинация от прекъсвач и електронно реле, която представлява модерна и гъвкава алтернатива на защитата с предпазител. Благодарение на това системата Xiria е много удобна за използване в автоматизирани разпределителни мрежи", заявиха от Моеллер Електрик България.
"Xiria Road Show ще посети някой от най-големите градове в България. В рамките на пътуващото изложение посетителите ще имат възможност да получат подробна информация за всички предимства и характеристики на Xiria. За допълнителна информация относно графика на представянето на Xiria по градове може да се обърнете към търговския отдел на Моеллер Електрик България", уверяват домакините.

 
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top