РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Мойсбургер Георг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Мойсбургер ГеоргМИНИМАЛНО ИЗМЯТАНЕ
ПРИ ПОСЛЕДВАЩА
ОБРАБОТКА

НАЙ-ВИСОКО
КАЧЕСТВО

ПЕРФЕКТНО
ОБСЛУЖВАНЕ

ПОСТОЯННА
НАЛИЧНОСТ

НАЙ-КРАТКИ
СРОКОВЕ ЗА
ДОСТАВКА

ОТГРЯВАНЕ
240 ТОНА СТОМАНА
НА ДЕН

Обработки с минимално измятане на стоманата могат да се
постигнат гарантирано само чрез допълнителното отгряване
с режима на Meusburger. Решаващи тук са дългото време на
задържане от 6 часа и последващото много бавно охлаждане
от 14 часа. След съответния входящ контрол всички стоманени
плочи при Meusburger биват отгряти в една от трите пещи
при приблизително 580°C в продължение на 24 часа. Това се
доказва като голямо предимство при последващите обработки.

Още по темата на
www.meusburger.com

Meusburger Georg GmbH & Co KG | Kesselstr. 42 | 6960 Wolfurt | Austria
T +43 5574 6706-0 | F -11 | sales@meusburger.com | www.meusburger.com


Top