MPLAB X IDE на Microchip спечели европейската награда Elektra 2011


През месец декември Microchip Technology бе отличена с престижната награда Elektra в категорията „Развойни системи и софтуер” за своята интегрирана развойна среда MPLAB X. „MPLAB X е единствената индустриална интегрирана развойна среда, която комбинира висока производителност с плавна миграция през цялата продуктова гама. Microchip успешно адаптира софтуерната платформа с отворен код към MPLAB X, която поддържа пълна гама микроконтролери, цифрови сигнални контролери и запаметяващи устройства в една мултипроектна среда", коментираха организаторите на конкурса. „От представянето на
MPLAB X на пазара нашите клиенти по цял свят отчетоха 20% увеличение на производителността”, допълни Стив Санги, президент и CEO на Microchip.
MPLAB X IDE включва функции като разширение на възможностите на редактора, дебъгер за сорс код, вградена система за управление на версиите, софтуерен симулатор, гъвкава настройка на интерфейса и др. Освен това, средата поддържа популярните хардуерни инструменти на Microchip, сред които MPLAB ICD 3 вътрешносхемен дебъгер, PICkit 3 и MPLAB PM3 програматори. Базирана е на отворената платформа NetBeans и се предлага във версии за Windows, MAC и Linux.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top