Направиха първа копка на Collider Activity Center


Първа копка на Collider Activity Center бе направена по време на официална церемония в София, която се състоя на 11 декември 2014 г. в София Тех Парк. Според инвеститорите от Walltopia сградата ще бъде един от символите на технологичния парк. Collider Activity Center ще бъде изграден на разгърната застроена площ от над 13 000 кв. м.

Централно място в него заемат изследователският център и централният офис на Walltopia. Центърът включва още спортен център с разнообразни зони, високотехнологични офиси, развлекателни и търговски площи. Архитектурният проект бе избран чрез международен конкурс, в който взеха участие 369 проекта от 63 страни, и е дело на холандския архитект Невил Марс.

Предварителната стойност на инвестицията в Collider Activity Center възлиза на 12 млн. лв., а очакваната дата за завършване е краят на 2016 г. Всички изпълнители по проекта се избират чрез онлайн платформата Auxionize - търгове с обратно наддаване.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top