National Instruments придоби компанията за безжични технологии Signalio


National Instruments придоби германския разработчик на безжични измервателни технологии и решения Signalion. Според американската компания тази сделка е от ключово значение за дългосрочните й намерения в областта на тестването на комуникационно оборудване.

Основателите на базираната в Дрезден Signalion ще продължат да бъдат управляващи директори и заедно с екипа на NI за научноизследователска и развойна дейност ще работят върху софтуера за системно проектиране NI LabVIEW и модулен PXI хардуер за безжични приложения за изпитване.

“NI продължава да инвестира в стратегически сфери като научноизследователска дейност, проектиране и изпитване на продукти. Signalion е създала екип от водещи изследователи и разработчици, които работят в близко партньорство с Техническия университет в Дрезден върху последните технологии като LTE и дори безжични стандарти и LTE от следващо поколение. Тази експертиза заедно със силно продуктово портфолио ще усилят пазарните ни позиции паралелно с продължаващата разработка на иновации, основани на платформите NI PXI RF и LabVIEW за мобилни комуникации и инфраструктурни измервания”, обяви д-р Джеймс Трушард, президент, главен изпълнителен директор и съосновател на National Instruments.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top