РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ниърсофт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 3, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ НиърсофтNearSoft Europe GmbH Триадица 5A, 1000 София Телефон: +359 889 66 24 46 Факс: +359 2 980 43 72 E-mail: sales@nearsoft.eu vladimir.filipov@nearsoft.eu МОМ4 - ПЛАТФОРМА ЗА ИНТЕГРИРАНО ПРОИЗВОДСТВО Работа в Екип Планиране Капацитет Изпълнение Отчети и анализи Оперативни ключови показатели Оператор Екип Отдел Предприятие Екстранет


Top