НЕК обяви рекордни количества енергия от ВЕЦ за 2010 г.


На 10 декември Националната електрическа компания (НЕК) проведе годишната си пресконференция, на която отчете резултатите от дейността си за 2010 г. По време на пресконференцията стана ясно, че през тази година производството за десетмесечието от ВЕЦ е 3 637 077 000 кWh, което сравнено със същия период на миналата година е с 60% повече. Пред присъстващите беше обявено и очакваното производство за цялата 2010 г., възлизащо на 4 130 423 000 кWh, което е абсолютен рекорд в историята на енергопроизводството в България.
НЕК ЕАД експлоатира 29 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 2 616 MW, от които 14 големи (над 10 MW единична мощност на агрегат) и 15 по-малки. Четиринадесетте големи централи работят в четири каскади: Белмекен - Сестримо - Чаира; Батак;
 Въча и Арда. Така наречените 15 малки централи са с обща инсталирана мощност от 83 MW. Водноелектрическите централи се използват за производство на електроенергия и за покриване на върховите натоварвания и регулиране параметрите на електроенергийната система. С тези 2 616 MW компанията притeжава най-голямата инсталирана мощност за производство на електроенергия в България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top