НЕК обяви рекордни количества енергия от ВЕЦ за 2010 г.


На 10 декември Националната електрическа компания (НЕК) проведе годишната си пресконференция, на която отчете резултатите от дейността си за 2010 г. По време на пресконференцията стана ясно, че през тази година производството за десетмесечието от ВЕЦ е 3 637 077 000 кWh, което сравнено със същия период на миналата година е с 60% повече. Пред присъстващите беше обявено и очакваното производство за цялата 2010 г., възлизащо на 4 130 423 000 кWh, което е абсолютен рекорд в историята на енергопроизводството в България.
НЕК ЕАД експлоатира 29 водноелектрически централи с обща инсталирана мощност 2 616 MW, от които 14 големи (над 10 MW единична мощност на агрегат) и 15 по-малки. Четиринадесетте големи централи работят в четири каскади: Белмекен - Сестримо - Чаира; Батак;
 Въча и Арда. Така наречените 15 малки централи са с обща инсталирана мощност от 83 MW. Водноелектрическите централи се използват за производство на електроенергия и за покриване на върховите натоварвания и регулиране параметрите на електроенергийната система. С тези 2 616 MW компанията притeжава най-голямата инсталирана мощност за производство на електроенергия в България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top