Неохим автоматизира управлението на паровата си система


Торовият производител Неохим инвестира 950 000 лева в автоматизация на паровата си система. По-голямата част от тези средства дружеството получи след като кандидатства по кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” /КЛЕЕВЕИ/ към Европейската банка за възстановяване и развитие. „Проектът за съфинансиране бе разработен от Енкон Сървисис. Банка партньор е Уникредит Булбанк, от която компанията ползва кредит за 376 000 евро. След очаквания одит, част от инвестираната сума ще ни бъде възстановена”, коментира инж. Мирослав Димитров, директор на дирекция „Ресурсно и информационно и осигуряване”.

На 23 март в 10.00 часа успешно завърши 72-часовата проба при експлоатационни условия на обект „Цех 841/ВиП/ Автоматизиране на управлението на паровата система на Неохим”. Тя стартира на 20 март в присъствието на специално назначената със заповед на главния изпълнителен директор Димитър Димитров комисия с председател инж. Павел Павлов – оперативен директор „Производство”.

Ръководителят на проекта, разработен от Сигма – Русе, инж. Здравко Христов сподели, че са били необходими близо шест месеца за изграждане на системата за мониторинг на пароразпределението в торовия производител. Тя е компютъризирана и автоматично отчита добива на пара и нейната консумация в производствените цехове. Инж. Христов подчерта, че фирмата му не за първи път работи в Неохим. По-рано е внедрила система за енергиен мониторинг в цех „Електроснабдяване”, която в момента се разширява и дава точна представа за консумираната електрическа енергия от отделните структурни звена във всеки момент на денонощието.

Автоматизацията на паровата система пряко е свързана с подобряване на енергийната ефективност. Посредством нея с изключителна прецизност се следи консумацията и разхода на пара от отделните потребители. Това позволява подаването й да се оптимизира, а излишната пара да се насочва към Турбогенераторната станция за производството на повече еленергия за собствени нужди, коментира инж. Ангел Ангелов – зам.-оперативен директор „Производство”.

Началникът на цех „Пароразпределение” инж. Красимир Янакиев изтъкна удобствата за персонала от новата система: „Вече не ползваме аналоговите уреди, целият процес се вижда като на длан на мониторите на два компютъра: производството на пара като температура, количество, налягане и съответно разходването й. От тези параметри пряко се влияят количеството и качеството на произвежданите продукти. Сега много по-лесно се управлява режима на поддържане на параметрите на налягането на парата в паропроводите към цеховите консуматори. За разлика от преди, когато отстраняването на аварийна ситуация, примерно, изискваше ангажирането на дву- и трикратно по-голям човешки ресурс и редица ръчни операции. Инж. Янакиев изрази надежда, че няма да е далеч времето, когато подобна съвременна техника ще бъде внедрена и за водите в торовия производител.

На въпроса как усеща разликата във воденето на технологичния процес в сравнение с преди, Илияна Ташева – апаратчик химически процеси, каза: „Това е доказателство, че сме влезли от ХХ в ХХI век”.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top