Неохим автоматизира управлението на паровата си система


Торовият производител Неохим инвестира 950 000 лева в автоматизация на паровата си система. По-голямата част от тези средства дружеството получи след като кандидатства по кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” /КЛЕЕВЕИ/ към Европейската банка за възстановяване и развитие. „Проектът за съфинансиране бе разработен от Енкон Сървисис. Банка партньор е Уникредит Булбанк, от която компанията ползва кредит за 376 000 евро. След очаквания одит, част от инвестираната сума ще ни бъде възстановена”, коментира инж. Мирослав Димитров, директор на дирекция „Ресурсно и информационно и осигуряване”.

На 23 март в 10.00 часа успешно завърши 72-часовата проба при експлоатационни условия на обект „Цех 841/ВиП/ Автоматизиране на управлението на паровата система на Неохим”. Тя стартира на 20 март в присъствието на специално назначената със заповед на главния изпълнителен директор Димитър Димитров комисия с председател инж. Павел Павлов – оперативен директор „Производство”.

Ръководителят на проекта, разработен от Сигма – Русе, инж. Здравко Христов сподели, че са били необходими близо шест месеца за изграждане на системата за мониторинг на пароразпределението в торовия производител. Тя е компютъризирана и автоматично отчита добива на пара и нейната консумация в производствените цехове. Инж. Христов подчерта, че фирмата му не за първи път работи в Неохим. По-рано е внедрила система за енергиен мониторинг в цех „Електроснабдяване”, която в момента се разширява и дава точна представа за консумираната електрическа енергия от отделните структурни звена във всеки момент на денонощието.

Автоматизацията на паровата система пряко е свързана с подобряване на енергийната ефективност. Посредством нея с изключителна прецизност се следи консумацията и разхода на пара от отделните потребители. Това позволява подаването й да се оптимизира, а излишната пара да се насочва към Турбогенераторната станция за производството на повече еленергия за собствени нужди, коментира инж. Ангел Ангелов – зам.-оперативен директор „Производство”.

Началникът на цех „Пароразпределение” инж. Красимир Янакиев изтъкна удобствата за персонала от новата система: „Вече не ползваме аналоговите уреди, целият процес се вижда като на длан на мониторите на два компютъра: производството на пара като температура, количество, налягане и съответно разходването й. От тези параметри пряко се влияят количеството и качеството на произвежданите продукти. Сега много по-лесно се управлява режима на поддържане на параметрите на налягането на парата в паропроводите към цеховите консуматори. За разлика от преди, когато отстраняването на аварийна ситуация, примерно, изискваше ангажирането на дву- и трикратно по-голям човешки ресурс и редица ръчни операции. Инж. Янакиев изрази надежда, че няма да е далеч времето, когато подобна съвременна техника ще бъде внедрена и за водите в торовия производител.

На въпроса как усеща разликата във воденето на технологичния процес в сравнение с преди, Илияна Ташева – апаратчик химически процеси, каза: „Това е доказателство, че сме влезли от ХХ в ХХI век”.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top