Неохим автоматизира управлението на паровата си система


Торовият производител Неохим инвестира 950 000 лева в автоматизация на паровата си система. По-голямата част от тези средства дружеството получи след като кандидатства по кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници” /КЛЕЕВЕИ/ към Европейската банка за възстановяване и развитие. „Проектът за съфинансиране бе разработен от Енкон Сървисис. Банка партньор е Уникредит Булбанк, от която компанията ползва кредит за 376 000 евро. След очаквания одит, част от инвестираната сума ще ни бъде възстановена”, коментира инж. Мирослав Димитров, директор на дирекция „Ресурсно и информационно и осигуряване”.

На 23 март в 10.00 часа успешно завърши 72-часовата проба при експлоатационни условия на обект „Цех 841/ВиП/ Автоматизиране на управлението на паровата система на Неохим”. Тя стартира на 20 март в присъствието на специално назначената със заповед на главния изпълнителен директор Димитър Димитров комисия с председател инж. Павел Павлов – оперативен директор „Производство”.

Ръководителят на проекта, разработен от Сигма – Русе, инж. Здравко Христов сподели, че са били необходими близо шест месеца за изграждане на системата за мониторинг на пароразпределението в торовия производител. Тя е компютъризирана и автоматично отчита добива на пара и нейната консумация в производствените цехове. Инж. Христов подчерта, че фирмата му не за първи път работи в Неохим. По-рано е внедрила система за енергиен мониторинг в цех „Електроснабдяване”, която в момента се разширява и дава точна представа за консумираната електрическа енергия от отделните структурни звена във всеки момент на денонощието.

Автоматизацията на паровата система пряко е свързана с подобряване на енергийната ефективност. Посредством нея с изключителна прецизност се следи консумацията и разхода на пара от отделните потребители. Това позволява подаването й да се оптимизира, а излишната пара да се насочва към Турбогенераторната станция за производството на повече еленергия за собствени нужди, коментира инж. Ангел Ангелов – зам.-оперативен директор „Производство”.

Началникът на цех „Пароразпределение” инж. Красимир Янакиев изтъкна удобствата за персонала от новата система: „Вече не ползваме аналоговите уреди, целият процес се вижда като на длан на мониторите на два компютъра: производството на пара като температура, количество, налягане и съответно разходването й. От тези параметри пряко се влияят количеството и качеството на произвежданите продукти. Сега много по-лесно се управлява режима на поддържане на параметрите на налягането на парата в паропроводите към цеховите консуматори. За разлика от преди, когато отстраняването на аварийна ситуация, примерно, изискваше ангажирането на дву- и трикратно по-голям човешки ресурс и редица ръчни операции. Инж. Янакиев изрази надежда, че няма да е далеч времето, когато подобна съвременна техника ще бъде внедрена и за водите в торовия производител.

На въпроса как усеща разликата във воденето на технологичния процес в сравнение с преди, Илияна Ташева – апаратчик химически процеси, каза: „Това е доказателство, че сме влезли от ХХ в ХХI век”.


ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top