Нестле организира събитие по случай Световния ден на водата


До края на т. г. Нестле България планира инвестиции в размер на 2,5 млн. лв. в съвременни технологии, подобряване на качеството на продуктите, обучение на екипи, избор на суровини и доставчици, грижа за здравето на потребителите и системи за опазване на околната среда и водите. Това обявиха от компанията на специално събитие, което се проведе по повод Световния ден на водата на 22 март т. г. Изпълнителният директор на Нестле България Хуан Карлос Пералехо представи инвестиционната политика на компанията и проектите, насочени към опазване на околната среда и водите в присъствието на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, посланика на Швейцария Н. Пр. Денис Кнобел и др.
"Като компания с 21-годишна история в България ние усилено инвестираме в модерни високотехнологични подобрения с цел намаляване консумацията на вода и електроенергия. За постигането на устойчиво развитие обаче са нужни обединените усилия на всички заинтересовани страни. Положителната промяна може да се постигне единствено чрез активно сътрудничество между бизнеса, институциите и цялото общество. Затова специално благодарим на нашите партньори от Екопак България, които се присъединиха към нас и ни подкрепиха днес", заяви г-н Пералехо.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top