EVN България откри модерна подстанция до с. Царацово


На 17-ти ноември т. г. в присъствието на официални гости беше открита новоизградената стационарна 110/20 kV електрическа подстанция „Царацово” на EVN България Електроразпределение. Новото съоръжение се намира в землището на с. Царацово, Област Пловдив. Проектът е реализиран в партньорство със Сименс България. „В съоръжението са внедрени възможно най-модерни технологии. В подстанция ‘’Царацово’’ е монтирана дигитална техника за управление, контрол, наблюдение и автоматизиране на разпределителните уредби. Чрез тази система управлението на новата подстанция ще се извършва дистанционно от диспечерския център на EVN България. Общата мощност на съоръжението достига 32,5 MVA (мегаволтампера). Инвестицията от 5,4 милиона лева ще подобри значително качеството на електрозахранване както на стопанските, така и на битовите клиенти в района. Новото съоръжение е присъединено към високоволтовата електропреносна мрежа на НЕК ЕАД”, допълниха от EVN България.Новият брой 7/2018

брой 7-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top