Nexans започна реализацията на завода си в Плевен


На 10 май т.г. в Плевен бе направена първа копка на фабриката за автомобилни кабелни системи на Nexans. Стойността на вложените средства в нея възлизат на близо 14.9 млн. евро. Предвижда се заводът да бъде пуснат в експлоатация до края на настоящата година и в него да бъдат разкрити 600 работни места.
Nexans Autoelectric е един от наложилите се на пазара в глобален мащаб германски производители на кабелни системи за автомобилната индустрия, филиал на едноименната френска компания. Продукцията на фирмата се произвежда за световни автомобилни марки като BMW, Mercedes Benz, Volskwagen-Audi, GM/Opel.
"Строежът на новата фабрика за автомобилни кабелни системи на световен лидер е поредното доказателство, че инвестициите в България се случват", каза по време на събитието министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев. Според него привличането на инвестиции в приоритетни сектори, които създават устойчива заетост и произвеждат продукти с висока добавена стойност, е важно за държавата, а този проект се реализира именно в такава област – автомобилното производство, което е високотехнологична дейност от индустриалния сектор.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top