НИС към ТУ-София съдейства за участие по проекта DERri


НИС към ТУ-София предлага пълно съдействие за желаещите да кандидатстват за участие по международния проект DERri. В него участват 16 партньори от 12 европейски страни.

Участието дава възможност да се проведат експериментални научни изследвания във водещи лаборатории в Европа.

Областите са свързани с Интелигентни мрежи, Инвертори в мрежа, Системи за заряд на акумулатори за електромобили, Разпределени източници на енергия и системите им за управление.
 
Финансирането е изцяло за сметка на проекта по 7 рамкова програма - DERri.

Краен срок за подаване на предложения по образец е 30 ноември.
 
Допълнителна информация, както и необходимия образец, можете да намерите тук.

За съдействие от НИС при ТУ-София: krusteva@tu-sofia.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top