Нов технически комитет ще разработва стандарти за 3D принтиране


CEN обяви създаването на нов технически комитет CEN/TC 438 Additive manufacturing (AM), който ще разработи серия от стандартизационни документи в областта на материалодобавното производство – технологията, известна и като "3D принтиране", съобщиха от Българският институт за стандартизация (БИС).
Стандартите ще определят изискванията по отношение на отделните процеси на това производство, въпросите за опазване на околната среда, процедури за изпитване, параметри, свързани с качеството, както и създаване на терминологични стандарти в областта.
Новият технически комитет ще засили връзката между европейските изследователски програми в областта на материалодобавното производство и стандартизацията, както и да осигури прозрачност и яснота на европейската стандартизация в областта на материалодобавното производство.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top