Нов технически комитет ще разработва стандарти за 3D принтиране


CEN обяви създаването на нов технически комитет CEN/TC 438 Additive manufacturing (AM), който ще разработи серия от стандартизационни документи в областта на материалодобавното производство – технологията, известна и като "3D принтиране", съобщиха от Българският институт за стандартизация (БИС).
Стандартите ще определят изискванията по отношение на отделните процеси на това производство, въпросите за опазване на околната среда, процедури за изпитване, параметри, свързани с качеството, както и създаване на терминологични стандарти в областта.
Новият технически комитет ще засили връзката между европейските изследователски програми в областта на материалодобавното производство и стандартизацията, както и да осигури прозрачност и яснота на европейската стандартизация в областта на материалодобавното производство.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top