Нова фирма на българския пазар


Отскоро на българския пазар оперира фирма Елфида, специализирана във вноса и дистрибуцията на екологична техника от немската компания NiKa-Umwelttechnik. „Предлагаме измервателни панели за мониторинг и контрол на параметрите на околната среда, уреди за предупреждение от изтичане на токсични или горими газове, броячи на частици, регистратори на фина прах, засичане на радиоактивни или ултравиолетови лъчения. Асортиментът на NiKa-Umwelttechnik обхваща както собствени изделия, така и продукти на CROWCON – Великобритания, KANOMAX – САЩ и GT-Analytic – Швейцария”, съобщи Елизабет Лазова, управител на компанията.
„Техниката намира приложение в хранително-вкусовата, химическата и добивната промишленост, газоразпределението, строителството, хотелиерството, балнеолечението и много други”, допълни г-жа Лазова.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top