Нова фирма на българския пазар


Отскоро на българския пазар оперира фирма Елфида, специализирана във вноса и дистрибуцията на екологична техника от немската компания NiKa-Umwelttechnik. „Предлагаме измервателни панели за мониторинг и контрол на параметрите на околната среда, уреди за предупреждение от изтичане на токсични или горими газове, броячи на частици, регистратори на фина прах, засичане на радиоактивни или ултравиолетови лъчения. Асортиментът на NiKa-Umwelttechnik обхваща както собствени изделия, така и продукти на CROWCON – Великобритания, KANOMAX – САЩ и GT-Analytic – Швейцария”, съобщи Елизабет Лазова, управител на компанията.
„Техниката намира приложение в хранително-вкусовата, химическата и добивната промишленост, газоразпределението, строителството, хотелиерството, балнеолечението и много други”, допълни г-жа Лазова.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top