Нова гама SPI RTCC устройства от Microchip в по-малки корпуси


Microchip разшири портофолиото си от часовници за реално време/календари (RTCC - Real-Time Clock/Calendar) с новата гама SPI MCP795XX, която притежава 10-изводни корпуси. Тя имат много от функциите на по-голямата MCP795WXX с 14-изводни корпуси, включително много висока степен на точност при измерване на времето.

По-малкият общ брой компоненти в системата и елиминирането на времето за програмиране правят MCP795XX RTCC подходящ избор за пазарите на ръчни и безжични устройства, както и на битова електроника. Допълнителна памет може и да не бъде необходима благодарение на наличието на 64 байта SRAM, 2 килобита EEPROM и уникално 128-битово ID, което може да бъде поръчано празно или препрограмирано с MAC адрес.

Цифровите настройки подобряват точността на отчитане на времето, за което помага и ниската консумация на енергия. Новите устройства разполагат с 5 MHz SP шина, милисекундна аларма и могат да запаметяват времето и продължителността на прекъсванията в захранването.

Всичките шест устройства от гамата MCP795XX (MCP79510, MCP79511, MCP79512, MCP79520, MCP79521 и MCP79522) се предлагат в 10-изводни и TDFN корпуси.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top