Нова компания в структурата на Холсим България


През февруари т. г. Холсим България успешно финализира придобиването на фирма Врис - водещ прозводител на инертни материали. "С придобиването на Врис, Холсим България си осигурява достъп до нов пазар - региона на град Пазарджик, както и възможност да утвърди позициите си на пазарите на инертни материали в София и в Пловдив. Придобитата компания има концесионни права върху три находища в региона на град Пазарджик, които се разработват повече от 6 години. През това време тя успя да се наложи като една от основните кариери в региона", заявиха от Холсим България.
Както читателите на сп. Инженеринг ревю вероятно си спомнят Holsim стъпи на българския пазар през декември 1997 г. с приватизацията на циментовия завод край с. Бели Извор, община Враца. В портфолиото на Holsim в България влизат циментовите заводи в Бели извор и Плевен, "Бетон Пловдив" и едни от най-големите предприятия за добив и производство на инертни материали - Кариерни материали - София , Кариерни материали Рудината и " Кариерни материали Пловдив ". В световен мащаб Holsim разполага с една от най - развитите производствени мрежи с 265 предприятия в над 70 държави.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top