Нова компания в структурата на Холсим България


През февруари т. г. Холсим България успешно финализира придобиването на фирма Врис - водещ прозводител на инертни материали. "С придобиването на Врис, Холсим България си осигурява достъп до нов пазар - региона на град Пазарджик, както и възможност да утвърди позициите си на пазарите на инертни материали в София и в Пловдив. Придобитата компания има концесионни права върху три находища в региона на град Пазарджик, които се разработват повече от 6 години. През това време тя успя да се наложи като една от основните кариери в региона", заявиха от Холсим България.
Както читателите на сп. Инженеринг ревю вероятно си спомнят Holsim стъпи на българския пазар през декември 1997 г. с приватизацията на циментовия завод край с. Бели Извор, община Враца. В портфолиото на Holsim в България влизат циментовите заводи в Бели извор и Плевен, "Бетон Пловдив" и едни от най-големите предприятия за добив и производство на инертни материали - Кариерни материали - София , Кариерни материали Рудината и " Кариерни материали Пловдив ". В световен мащаб Holsim разполага с една от най - развитите производствени мрежи с 265 предприятия в над 70 държави.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top