Нови датчици за вакуум и налягане представи ЛД


Фирма ЛД представи обновена гама дигитални датчици за вакуум и налягане, които имат широко приложение в пневматичните системи. „Сериите SWDN и SWCN, производство на Camozzi, Италия се характеризират се висока точност, атрактивна цена, практичност и лесна употреба. Използват се за индикация и контрол, като позволяват настройка на гранични стойности на съответните параметри и помагат за оптимизиране работата на машините и икономии на енергия и други ресурси. Компактните размери и ниско тегло дават възможност за монтаж директно до необходимата точка на измерване при автоматизирани и роботизирани системи”, заявиха от ЛД.
„Артикулите са проектирани да отговарят максимално на разнообразните изискванията на клиента. Портфолиото включва различни изпълнения – с два независими дискретни изхода (PNP) и/или аналогов изход (1-5V DC), както и версии с различни обхвати от -1 bar до 10 bar. Дисплеят е дигитален, три разряден, с индикатори за състоянието на изходите. Точките на сработване и хистерезисът се настройват удобно с мембрани бутони”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top