Нови версии на Hydra и Canalis представи Каниско


На 25 ноември фирма Каниско организира годишна среща, посветена на софтуерните решения за проектиране на ВиК мрежи - Hydra и Canalis, дистрибутор на които за България е Каниско. На срещата присъстваха повече от 80 проектанти, представители на 54 фирми.
Гост-лектор на семинара бе Арсен Блачич, мениджър "Развитие" в хърватската компания Studio Ars, автор на продуктите. Той представи новите разработки на Studio Ars и по-точно софтуерния пакет Urbano 7, който ще съдържа изцяло обновени версии на Hydra и Canalis.
Даниел Дренски представи обновените версии Series 6.1-BG на двата пакета поддържащи най-новите верии на софтуерните пакети: AutoCAD, AutoCAD MAP 3D и AutoCAD Civil 3D. Сред новите функционалните възможности на Series 6.1-BG са: команда за промяна на посоката на течение на водата по главните клонове; автоматична функция за преименуване на възлите/шахтите по азбучен списък на клоновете; команда за ситуационно добавяне на схеми на шахтите при липса на надлъжни профили и др. "В софтуера Canalis са добавени статистически изчисления на тръби за допустим товар и безопасност. В изчислителните схеми на битовите и дъждовните водни количества са добавени изискваните от българските стандарти коефициенти (Komax, Kp и К). Софтуерът е локализиран и работи на български език", допълни лекторът.
В рамките на семинара бяха представени проекти, изпълнени с Hydra и Canalis, от 7 български фирми,. Мероприятието завърши с техническа демонстрация на новостите в софтуерните продукти в учебния център на Каниско.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top