Нови версии на Hydra и Canalis представи Каниско


На 25 ноември фирма Каниско организира годишна среща, посветена на софтуерните решения за проектиране на ВиК мрежи - Hydra и Canalis, дистрибутор на които за България е Каниско. На срещата присъстваха повече от 80 проектанти, представители на 54 фирми.
Гост-лектор на семинара бе Арсен Блачич, мениджър "Развитие" в хърватската компания Studio Ars, автор на продуктите. Той представи новите разработки на Studio Ars и по-точно софтуерния пакет Urbano 7, който ще съдържа изцяло обновени версии на Hydra и Canalis.
Даниел Дренски представи обновените версии Series 6.1-BG на двата пакета поддържащи най-новите верии на софтуерните пакети: AutoCAD, AutoCAD MAP 3D и AutoCAD Civil 3D. Сред новите функционалните възможности на Series 6.1-BG са: команда за промяна на посоката на течение на водата по главните клонове; автоматична функция за преименуване на възлите/шахтите по азбучен списък на клоновете; команда за ситуационно добавяне на схеми на шахтите при липса на надлъжни профили и др. "В софтуера Canalis са добавени статистически изчисления на тръби за допустим товар и безопасност. В изчислителните схеми на битовите и дъждовните водни количества са добавени изискваните от българските стандарти коефициенти (Komax, Kp и К). Софтуерът е локализиран и работи на български език", допълни лекторът.
В рамките на семинара бяха представени проекти, изпълнени с Hydra и Canalis, от 7 български фирми,. Мероприятието завърши с техническа демонстрация на новостите в софтуерните продукти в учебния център на Каниско.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top