Нови версии на Hydra и Canalis представи Каниско


На 25 ноември фирма Каниско организира годишна среща, посветена на софтуерните решения за проектиране на ВиК мрежи - Hydra и Canalis, дистрибутор на които за България е Каниско. На срещата присъстваха повече от 80 проектанти, представители на 54 фирми.
Гост-лектор на семинара бе Арсен Блачич, мениджър "Развитие" в хърватската компания Studio Ars, автор на продуктите. Той представи новите разработки на Studio Ars и по-точно софтуерния пакет Urbano 7, който ще съдържа изцяло обновени версии на Hydra и Canalis.
Даниел Дренски представи обновените версии Series 6.1-BG на двата пакета поддържащи най-новите верии на софтуерните пакети: AutoCAD, AutoCAD MAP 3D и AutoCAD Civil 3D. Сред новите функционалните възможности на Series 6.1-BG са: команда за промяна на посоката на течение на водата по главните клонове; автоматична функция за преименуване на възлите/шахтите по азбучен списък на клоновете; команда за ситуационно добавяне на схеми на шахтите при липса на надлъжни профили и др. "В софтуера Canalis са добавени статистически изчисления на тръби за допустим товар и безопасност. В изчислителните схеми на битовите и дъждовните водни количества са добавени изискваните от българските стандарти коефициенти (Komax, Kp и К). Софтуерът е локализиран и работи на български език", допълни лекторът.
В рамките на семинара бяха представени проекти, изпълнени с Hydra и Canalis, от 7 български фирми,. Мероприятието завърши с техническа демонстрация на новостите в софтуерните продукти в учебния център на Каниско.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top