Новият завод на Нексанс ще започне работа през 2015 г.


Новият завод на Нексанс за автомобилни кабелни системи, който в момента се изгражда в Плевен, ще бъде пуснат в експлоатация през 2015 г. Това стана ясно по време на проведена среща между управителя на Нексанс Иго Херцог, генералния директор на Електрокабел България Кемал Шабан и областния управител на Плевен Ралица Добрева. По време на срещата г-жа Добрева подчерта важността на производственото съоръжение, което представлява най-голямата инвестиция в Плевен, и е в интерес на развитието на областта.
Предвижда се заводът за кабелни системи да бъде разположен на площ от 5300 кв. м и да включва производствена, складова и административна част. Общата стойност на инвестираните в него средства ще бъде близо 15 млн. евро.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top