Ново дружество от структурата на ВМ Финанс Груп


Наскоро холдинговото дружество ВМ Финанс Груп обяви стартирането на партньорство с водещия световен производител на климатична и хладилна техника, и сградна автоматика Johnson Controls. Продуктите на Johnson Controls ще се предлагат от новосъздадената фирма в групата VM Automation. „През последната година наблюдаваме внимателно новите възможности на пазара. Дейността ни е съсредоточена в нови инвестиции и придобивания, които позволяват бърза интеграция с настоящия ни бизнес и висока рентабилност", коментира г-н Васил Мирчев, председател на Съвета на директорите на ВМ Финанс Груп.
VM Automation отговаря за пазарите на Johnson Controls в България, Македония и Молдова. Предметът й на дейност обхваща проектиране, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационна, хладилна и климатична техника, и сградна автоматизация. Фирмата ще доставя оборудване директно от заводите на Johnson Controls и от други световни производители-партньори на компанията. Изпълнителен директор на VM Automation е инж. Андрея Талев.
"VM Automation наследи директния бизнес на Johnson Controls в страната и вече обслужва редица водещи фирми в България, Македония и Молдова. Новата компания запазва създадените клонове в Бургас и Варна, като към всички офиси в страната са изградени специализирани сервизни центрове", допълниха от ВМ Финанс Груп.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top