Ново дружество от структурата на ВМ Финанс Груп


Наскоро холдинговото дружество ВМ Финанс Груп обяви стартирането на партньорство с водещия световен производител на климатична и хладилна техника, и сградна автоматика Johnson Controls. Продуктите на Johnson Controls ще се предлагат от новосъздадената фирма в групата VM Automation. „През последната година наблюдаваме внимателно новите възможности на пазара. Дейността ни е съсредоточена в нови инвестиции и придобивания, които позволяват бърза интеграция с настоящия ни бизнес и висока рентабилност", коментира г-н Васил Мирчев, председател на Съвета на директорите на ВМ Финанс Груп.
VM Automation отговаря за пазарите на Johnson Controls в България, Македония и Молдова. Предметът й на дейност обхваща проектиране, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационна, хладилна и климатична техника, и сградна автоматизация. Фирмата ще доставя оборудване директно от заводите на Johnson Controls и от други световни производители-партньори на компанията. Изпълнителен директор на VM Automation е инж. Андрея Талев.
"VM Automation наследи директния бизнес на Johnson Controls в страната и вече обслужва редица водещи фирми в България, Македония и Молдова. Новата компания запазва създадените клонове в Бургас и Варна, като към всички офиси в страната са изградени специализирани сервизни центрове", допълниха от ВМ Финанс Груп.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top