Ню Систем изгражда система за автоматизация в Унифарм


Ню Систем изгражда система за автоматизация в Унифарм

През месец май т. г. Ню Систем спечели търг за изграждане на система за автоматизация на климата в новостроящ се цех на Унифарм. „Това е четвъртата реализация от страна на Ню Систем на подобна система за фармацевтичната индустрия. При изграждането й компанията ще разчита единствено на своите служители, като ръководител на проекта ще бъде инж. Владимир Лилов”, заявиха от Ню Систем.

„Целият процес по проектирането, доставката, монтажа и пускането в експлоатация на системата трябва да бъде реализиран съгласно изискванията на добрата производствена практика (GMP) на американската фармацевтична асоциация (FDA). Ню Систем е единствената българска компания с такава компетенция и опит в реализацията на подобни проекти, благодарение на което Унифарм ни поканиха за участие в търга. Изграждането и оборудването на целия цех са финансирани от европейски програми за грантово финансиране, с подкрепата на Министерството на икономката, енергетиката и туризма”, допълниха от компанията.

Проектът стартира на 1 юни и до края на годината производствената база се очаква да бъде пусната в експлоатация.
Новият брой 7/2018

брой 7-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top