Ню Систем изгражда система за автоматизация в Унифарм


Ню Систем изгражда система за автоматизация в Унифарм

През месец май т. г. Ню Систем спечели търг за изграждане на система за автоматизация на климата в новостроящ се цех на Унифарм. „Това е четвъртата реализация от страна на Ню Систем на подобна система за фармацевтичната индустрия. При изграждането й компанията ще разчита единствено на своите служители, като ръководител на проекта ще бъде инж. Владимир Лилов”, заявиха от Ню Систем.

„Целият процес по проектирането, доставката, монтажа и пускането в експлоатация на системата трябва да бъде реализиран съгласно изискванията на добрата производствена практика (GMP) на американската фармацевтична асоциация (FDA). Ню Систем е единствената българска компания с такава компетенция и опит в реализацията на подобни проекти, благодарение на което Унифарм ни поканиха за участие в търга. Изграждането и оборудването на целия цех са финансирани от европейски програми за грантово финансиране, с подкрепата на Министерството на икономката, енергетиката и туризма”, допълниха от компанията.

Проектът стартира на 1 юни и до края на годината производствената база се очаква да бъде пусната в експлоатация.


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top