Ню Систем изгражда система за автоматизация в Унифарм


Ню Систем изгражда система за автоматизация в Унифарм

През месец май т. г. Ню Систем спечели търг за изграждане на система за автоматизация на климата в новостроящ се цех на Унифарм. „Това е четвъртата реализация от страна на Ню Систем на подобна система за фармацевтичната индустрия. При изграждането й компанията ще разчита единствено на своите служители, като ръководител на проекта ще бъде инж. Владимир Лилов”, заявиха от Ню Систем.

„Целият процес по проектирането, доставката, монтажа и пускането в експлоатация на системата трябва да бъде реализиран съгласно изискванията на добрата производствена практика (GMP) на американската фармацевтична асоциация (FDA). Ню Систем е единствената българска компания с такава компетенция и опит в реализацията на подобни проекти, благодарение на което Унифарм ни поканиха за участие в търга. Изграждането и оборудването на целия цех са финансирани от европейски програми за грантово финансиране, с подкрепата на Министерството на икономката, енергетиката и туризма”, допълниха от компанията.

Проектът стартира на 1 юни и до края на годината производствената база се очаква да бъде пусната в експлоатация.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top