НЮ СИСТЕМ се сертифицира по ISO 9001:2008


 НЮ СИСТЕМ, компания на холдинговото дружество ВМ Финанс Груп, премина успешно процес на сертифициране в съответствие с изискванията на системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007, съобщиха от компанията. ”НЮ СИСТЕМ е една от малкото компании в своя бранш – сградна автоматизация, енергийна ефективност и непрекъсваемо електрозахранване, която получава и двата сертификата след проследяване на всички настоящи процеси и процедури в компанията. Предимството, което дават сертификатите, е потвърждение на високото ниво на предлаганите услуги и на ефективното и безопасно провеждане на работния процес. Едновременно с това, ISO 9001:2008 дава сигурност на клиентите, че предлаганият продукт e съобразен с очакванията на потребителите”, коментира Красимир Пунчев, управляващ съдружник на НЮ СИСТЕМ.

„Консултант на НЮ СИCТЕМ по време на сертификацията бе един от лидерите в тази сфера - компанията Bureau Veritas Certification, с централен офис във Великобритания, а издаденият сертификат е валиден за 3 години. Сертификатите ни дават предимство пред конкурентите и допринасят за допълнителната мотивация на екипа да поддържа високото качество на работа. Те са и отговорност, защото името ни ще бъде цитирано като пример за надеждни продукти и услуги“, допълниха от НЮ СИCТЕМ.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top