РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ОБО Беттерманн България , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБО Беттерманн БългарияKTS кабелоносещи системи
Основни цели в отдел „Иновации” на ОБО Беттерманн са съкращаването на времето за
монтаж и осигуряването на удобство по време на работа. Постигането им неминуемо
води и до третата най-важна цел - спестяването на средства при инсталационните
дейности. Така ОБО въвежда на пазара редица продукти, чиито характеристики извеж-
дат марката на лидерска позиция по отношение рентабилност и надеждност.
Точно толкова естетични и сигурни, но и още малко
по-бързи са иновациите при телените кабелни
скари. Тук патентованото свързване се нарича GR
Magic®. То също осигурява изравняването на потен-
циала. В допълнение към него идват специално
разработените конзоли, към които прикрепването
на телената скара се извършва само чрез закривя-
ване на предвидените за тази цел метални щифтове.
По подобен начин телената скара може да бъде
закрепена към дистанциращи планки, когато
условията изискват подобен монтаж.
Важно е да уточним, че всеки патент на ОБО, както
и всяка иновация, грижеща се за бърз и удобен
монтаж, е сертифицирана според всички изисква-
ния и норми за качество и техническа осигуреност.
Основен елемент в тази посока е революционното
патентовано бързо надлъжно съединение на
перфорираната кабелна скара RKS Magic®. Чрез
застъпване на краищата на двата елемента и
фабрично монтираните там щракващи елементи
кабелната скара става не само надеждно свързана
и механично устойчива, но и осигурява изравнява-
нето на потенциала между отделните елементи.
Разбира се, инеженерите на ОБО мислят и за допъл-
нителните елементи. Разделителната стена, която
се монтира в перфорираната кабелна скара, също
притежава функция за бърз безвинтов монтаж,
както се вижда на приложената картинка. И за да се
допълни схемата, ОБО предлага и болт за бърз
монтаж на кабелната скара към опорната конзола.


ОБО Беттерман България ЕООД: 1839 София, Челопешко шосе № 15, тел.: 02 892 30 00, факс: 02 892 30 01
9000 Варна, ЗПЗ в двора на пивоварния завод, тел.: 052 511 364, факс: 052511 365; 4000 Пловдив, ул. Васил Априлов, № 163, тел./факс: 032 940 090
e-mail: office@obo.bg; www.obo-bettermann.com


Top