РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

ОБО Беттерманн България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ ОБО Беттерманн БългарияTBS преходи и мълниезащитни системи

Около два милиона мълнии годишно падат в една средноевропейска държава, а тенденциите са възходящи. Те попадат както в безлюдни местности, така и в гъсто населени райони и поставят в риск хора, сгради и техника. Само от пренапрежения щетите годишно възлизат на стотици милиони евро. Причина за това е и наличието на многобройни чувствителни електрически уреди, които са неизменна част от нашето ежедневие. А те са особено податливи на пренапрежения и трябва да бъдат защитавани също толкова добре, колкото са защитавани и самите сгради.

ОВО Беттерманн е сред най-опитните и реномирани прозводители на системи за мълниезащита и защита от пренапрежение в световен мащаб. Принципът на мълниезащита в четири направления заляга в добре организираната система, която е единствената ефективна защита.

1. На първо ниво в авангарда са УЛОВИТЕЛИТЕ на ОВО, които успяват сигурно да прихванат мълнии в диапазона до 200 000 А, които биват отведени от отводителите в заземителната инсталация. Системите уловители и отводители на ОВО предлагат разнообразни решения за почти всяко приложение - от взривоопасни инсталации за био-газ до високочувствителни фотоволтаични системи и електроцентрали.

2. Щом токът от мълнията достигне ЗАЗЕМИТЕЛИТЕ в заземителната инсталация, 50% от •енергията се отвежда в земята. В същото време заземителните
инсталации са свързващото звено със защитните устройства, например пренапреженовите защити. Според вида сграда се подбира и съответната заземителна инсталация. ОВО разполага с подходящите системи, както за мълниезащитно заземяване, така и за фундаментна заземителна инсталация.

• Сертифицирани според IЕС 62561 (VDE 0185-561) елементи
• Решения за всички видове зазeмления: фундаментно, с външен контур, дълбоко, равнинно
• Заземителни системи за всеки вид приложение и монтаж от мълниезащитно заземяване до изравняването на потенциала.

3. Тук е и ролята на СИСТЕМИТЕ ЗА ИЗРАВНЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА. Системите за изравняване на потенциала служат за безопасно разпределяне на енергията.

ОВО Беттерман България ЕООД: 1839 София, Челопешко шосе N° 15, тел.: 02 892 30 00, факс: 02 892 30 01
9000 Варна, ЗПЗ в двора на пивоварния завод, тел.: 052 511 364, факс: 052511 365;
4000 Пловдив, ул. Васил Априлов, № 163, тел./факс: 032 940 090
е-таіl: оffiсе@obo.bg; www.obo-bettermann.com


Top