ОБО Беттерманн чества 100 годишен юбилей


На 13 май т. г. по случай стогодишнината от основаването си ОБО Беттерманн открива нов Специализиран център за метали в гр. Менден, Германия. „За един век предприятието се превърна в световен лидер при електроинсталационните технически решения с 40 дъщерни дружества в над 60 страни и 2200 служители. Днес асортиментът наброява 30 000 артикула с приложение в електрическата инфраструктура”, заявиха от компанията.
„С новопостроения Специализиран център ОБО документира, през своята юбилейна година, високите си изисквания за качество при продуктовите електроинсталационни системи. На повече от 30 000 кв. м. бяха създадени производствени мощности за електротехническа инфраструктура с най-модерната в световен мащаб интегрирана поцинковъчна инсталация, офисни и сервизни помещения. За една година тук ще бъдат произведени над 15 милиона метра кабелоносещи системи. С това се доказват още две важни качества на ОБО Беттерманн - смелост и широк кръгозор. В разгара на световната финансова и икономическа криза с инвестицията за над 40 млн. евро, предприятието доказа, че и в бурни икономически времена трябва да се мисли за развитие”, допълниха от ОБО Беттерманн.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top