ОБО Беттерманн представи нова кабелна скара


В рамките на изложението Light &Building 2012 ОБО Беттерманн представи редица иновативни продукти, които продължават лидерската линия на компанията в няколко направления, съобщиха от офиса на компанията у нас. „Наред с комплексните решения за фотоволтаични паркове и ветрогенератори, специалните елементи за хранително-вкусова промишленост, изпълненията за тунелни инсталации и инфраструктурата за пренос на данни, посетителите имаха възможност да се запознаят и с най-новите достижения в областта на активната мълниезащита и да изпробват надеждността на материалите за пожарозащита.
Под надслов „Бъдещето започва от днес!” по авангарден начин бе представена най-новата патентована кабелна скара на немския производител. В специално изграден за целта киносалон, новият продукт бе показан пред аудиторията в триизмерен филмов формат”, допълниха от ОБО Беттерманн България.
ОБО Беттерманн планира мащабна кампания, която ще запознае и българските специалисти с уникалните качества на новия патентован продукт.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top