Офисът на Hermle в България стана регионален


Maschinenfabrik Berthold Hermle в България е със статут на търговско представителство за Югоизточна Европа, съобщи за сп. Инженеринг ревю Георги Цанков, търговски мениджър на Хермле България. "Офисът ще отговаря за настоящите и потенциалните клиенти на Hermle в България, Румъния, Гърция, Албания, Хърватия, Сърбия, Македония, Черна гора, Босна и Херцеговина. Основните му функции ще бъдат продажба на машини, резервни части и координация на сервиза", допълни г-н Цанков.
Машините Хермле намират приложение във всички области на машиностроенето, автомобилостроенето, медицината, формовъчната техника, оптичната индустрия и др. Отличават се сред конкурентите на пазара с възможността си за висока степен на автоматизация на производството, висока точност на фрезоване и с модифицираната си Gantry конструкция, която е запазена марка на фирмата.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top