ОМИМ - официален представител на IDEMAG за България


Отскоро фирма Офис за Минна Индустрия и Металургия (ОМИМ) е представител на испанската компания IDEMAG за България, съобщи за списание Инжeнеринг ревю Ивайло Вакавлиев, управител на компанията. „IDEMAG е лидер в производството и разпространението на постоянномагнитни и електромагнитни сепаратори с изключително широк спектър от приложения, при отделянето на метални частици от други материали”, обясни г-н Вакавлиев. „Компанията предлага магнитни и електромагнитни ленти и плочи; барабани, решетки, магнитни тръби, сърцевини и ролки с постоянни магнити - оборудване с доказано качество и ниски производствени разходи. Те са приложими в минната, металургичната, химическата и хранителната индустрии, както и при рециклирането на материали, производството на керамика, огнеупорни материали, цимент, стъкло, хартия, пулп, в дървообработващата промишленост, при сортиране на промишлени отпадъци и др.”, допълни той. Фирма ОМИМ е представител на седемнадесет компании – водещи производители на технологично оборудване за минната, металургичната и химическата индустрии и добива на инертни материали.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top