ОМИМ въведе в експлоатация нова инсталация в Асарел Медет


В началото на месец септември т. г. фирма ОМИМ ще въведе в експлоатация тестова инсталация към 8-ма мелница в Мелничното отделение на Асарел Медет, съобщи г-н Вакавлиев, управител на ОМИМ. „Инсталацията е изпълнена с четири броя сита на американската компания Derick Corporation, на която сме представител за България. Тестът се състои в замяна на хидроциклонирането при класиране на рудата преди подаване във флотация, при затворен цикъл на смилане със сита за мокро пресяване, предназначени изключително за класиране на финни фракции”, заявиха от ОМИМ.
„Разработеното и внедрено от Derick пет деково сито постига висока ефективност по отношение на качеството на разделяне (95 - 98 %), с многостранен ефект. Резултатът е рязко намаляване на рециркулационния товар, на пресмляната руда, респективно на шламовите фракции и освобождаване на обем в мелниците и флотационните клетки.
Статистиката сочи, че периодът на възвращаемост на инвестицията във внедряване на ситата е между 5 и 8 месеца”, допълни г-н Вакавлиев.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top