ОМИМ въведе в експлоатация нова инсталация в Асарел Медет


В началото на месец септември т. г. фирма ОМИМ ще въведе в експлоатация тестова инсталация към 8-ма мелница в Мелничното отделение на Асарел Медет, съобщи г-н Вакавлиев, управител на ОМИМ. „Инсталацията е изпълнена с четири броя сита на американската компания Derick Corporation, на която сме представител за България. Тестът се състои в замяна на хидроциклонирането при класиране на рудата преди подаване във флотация, при затворен цикъл на смилане със сита за мокро пресяване, предназначени изключително за класиране на финни фракции”, заявиха от ОМИМ.
„Разработеното и внедрено от Derick пет деково сито постига висока ефективност по отношение на качеството на разделяне (95 - 98 %), с многостранен ефект. Резултатът е рязко намаляване на рециркулационния товар, на пресмляната руда, респективно на шламовите фракции и освобождаване на обем в мелниците и флотационните клетки.
Статистиката сочи, че периодът на възвращаемост на инвестицията във внедряване на ситата е между 5 и 8 месеца”, допълни г-н Вакавлиев.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи, които са от ключово значение. Статията представя някои тях с подробности ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още

Top