ОМИМ въведе в експлоатация нова инсталация в Асарел Медет


В началото на месец септември т. г. фирма ОМИМ ще въведе в експлоатация тестова инсталация към 8-ма мелница в Мелничното отделение на Асарел Медет, съобщи г-н Вакавлиев, управител на ОМИМ. „Инсталацията е изпълнена с четири броя сита на американската компания Derick Corporation, на която сме представител за България. Тестът се състои в замяна на хидроциклонирането при класиране на рудата преди подаване във флотация, при затворен цикъл на смилане със сита за мокро пресяване, предназначени изключително за класиране на финни фракции”, заявиха от ОМИМ.
„Разработеното и внедрено от Derick пет деково сито постига висока ефективност по отношение на качеството на разделяне (95 - 98 %), с многостранен ефект. Резултатът е рязко намаляване на рециркулационния товар, на пресмляната руда, респективно на шламовите фракции и освобождаване на обем в мелниците и флотационните клетки.
Статистиката сочи, че периодът на възвращаемост на инвестицията във внедряване на ситата е между 5 и 8 месеца”, допълни г-н Вакавлиев.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top