Оптикс планира откриване на ново производство


Производителят на оптико-електронни изделия за военни и граждански цели фирма Оптикс планира откриването на нова производствена база. Компанията ще вложи 2.7 млн. лв. и ще разкрие 14 работни места в новата си база за производство на оптични уреди и елементи и фотографска зона в Божурище.

Новината бе съобщена в рамките на тържеството по случай 15-годишнината на предприятието в края на юни т. г. За последните няколко години фирма ОПТИКС е инвестирала близо 6 милиона лева в съвременна техника и технологии. В момента компанията разполага с три производствени площадки в района на Панагюрище, където работят над 450 души.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top