Osram изгражда нов завод за LED компоненти в Китай


Osram направи първа копка на нов завод за LED компоненти в Уси, Китай. Компанията планира да приключи строежа на предприятието до края на 2013 г.

Osram обяви, че ще инвестира повече от 100 млн. евро в завода пред следващите пет години. След приключването му в него ще работят около 1600 работници.

Крайното производство на LED матрици ще продължи да се извършва в Регенсбург (Германия) и Пенганг (Малайзия).

Азиатският регион вече съставлява около 35% от световния пазар на общо осветление и се очаква да достигне 45% до 2020 г. Китайският пазар се оценява на 8 млн. евро годишно и се очаква да се удвои до 2020 г.

В същото време пазарно проучване на Yole Developpement установи, че приложенията за общо осветление ще растат бързо и ще достигнат над 50% от търсенето на светодиоди до две или три години.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top