Откъде дойде парата?

ВИДЕО

Крайно любопитен филм за историята на преносимия парен котел и как парата трасира пътя за не едно и две големи индустриални открития.






ПОДОБНИ ВИДЕОКЛИПОВЕ




Новият Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0/2018

Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top