Откриха когенерационната централа на EVN в Пловдив


На 2 септември т.г. официално бе открита модерната когенерационна централа на ЕВН България Топлофикация в Пловдив. Капацитетът на новото енергийно съоръжение е 49,9 MW електрическа мощност и 54 MW топлинна мощност. „С пускането му в експлоатация ЕВН България Топлофикация ще увеличи коефициента си на полезно действие до над 90%, тъй като новата газова турбина е от ново поколение и е изключително ефективна. Прогнозното годишно производство на електрическа енергия е над 290 хил. MWh, което е близо 3 пъти повече от произвежданото със сегашното оборудване на ТЕЦ Север. Очаква се 81% (около 261 хил. MWh) от планираното общо производство на гореща вода за новия отоплителен сезон 2011/2012 да бъдат осигурени от новата когенерация”, заявиха от ЕВН България.
„Новата когенерационна централа, изградена в партньорство със Siemens, е разположена на площадката на ТЕЦ Север в Пловдив и в момента е най-модерното когенерационно съоръжение не само в България, но и на Балканите. Общата инвестиция на ЕВН България Топлофикация в нея е за 100 млн. лева”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top