Откриха когенерационната централа на EVN в Пловдив


На 2 септември т.г. официално бе открита модерната когенерационна централа на ЕВН България Топлофикация в Пловдив. Капацитетът на новото енергийно съоръжение е 49,9 MW електрическа мощност и 54 MW топлинна мощност. „С пускането му в експлоатация ЕВН България Топлофикация ще увеличи коефициента си на полезно действие до над 90%, тъй като новата газова турбина е от ново поколение и е изключително ефективна. Прогнозното годишно производство на електрическа енергия е над 290 хил. MWh, което е близо 3 пъти повече от произвежданото със сегашното оборудване на ТЕЦ Север. Очаква се 81% (около 261 хил. MWh) от планираното общо производство на гореща вода за новия отоплителен сезон 2011/2012 да бъдат осигурени от новата когенерация”, заявиха от ЕВН България.
„Новата когенерационна централа, изградена в партньорство със Siemens, е разположена на площадката на ТЕЦ Север в Пловдив и в момента е най-модерното когенерационно съоръжение не само в България, но и на Балканите. Общата инвестиция на ЕВН България Топлофикация в нея е за 100 млн. лева”, допълниха от компанията.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top