Открита бе Лаборатория за изпитване на строителни продукти


На 21 април т. г. официално бе открита първата национална лаборатория за изпитване на строителни продукти за „реакция на огън” към Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), гр. Стара Загора. Събитието бе открито от г-жа Динева, управител на Холдинг Загора и собственик на ЦИЕС и г-жа Шинева, управител на компанията. Сред официалните гости на мероприятието бяха Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството, който връчи разрешението, издадено от МРРБ за нотификация на лабораторията пред Европейската комисия, директора на Дирекция ”Технически правила и норми” към МРРБ, заместник областния управител на Стара Загора Димитър Драчев, заместник кмета на града, проф. Димитър Динев и много други.
„Нотифицирането на национална лаборатория за определяне „реакция на огън“ е от изключително значение за българските производители на строителни продукти. Те ще могат да определят и декларират характеристиката, която се изисква за постигане на I до IV степени на огнеустойчивост на сградите. По този начин ще се гарантира правилното използване на строителните продукти и повишаване безопасността на строежите”, заяви по повод на откриването г-жа Шинева.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top