Открита бе Лаборатория за изпитване на строителни продукти


На 21 април т. г. официално бе открита първата национална лаборатория за изпитване на строителни продукти за „реакция на огън” към Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), гр. Стара Загора. Събитието бе открито от г-жа Динева, управител на Холдинг Загора и собственик на ЦИЕС и г-жа Шинева, управител на компанията. Сред официалните гости на мероприятието бяха Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството, който връчи разрешението, издадено от МРРБ за нотификация на лабораторията пред Европейската комисия, директора на Дирекция ”Технически правила и норми” към МРРБ, заместник областния управител на Стара Загора Димитър Драчев, заместник кмета на града, проф. Димитър Динев и много други.
„Нотифицирането на национална лаборатория за определяне „реакция на огън“ е от изключително значение за българските производители на строителни продукти. Те ще могат да определят и декларират характеристиката, която се изисква за постигане на I до IV степени на огнеустойчивост на сградите. По този начин ще се гарантира правилното използване на строителните продукти и повишаване безопасността на строежите”, заяви по повод на откриването г-жа Шинева.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top