Открита бе Лаборатория за изпитване на строителни продукти


На 21 април т. г. официално бе открита първата национална лаборатория за изпитване на строителни продукти за „реакция на огън” към Център за изпитване и европейска сертификация (ЦИЕС), гр. Стара Загора. Събитието бе открито от г-жа Динева, управител на Холдинг Загора и собственик на ЦИЕС и г-жа Шинева, управител на компанията. Сред официалните гости на мероприятието бяха Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството, който връчи разрешението, издадено от МРРБ за нотификация на лабораторията пред Европейската комисия, директора на Дирекция ”Технически правила и норми” към МРРБ, заместник областния управител на Стара Загора Димитър Драчев, заместник кмета на града, проф. Димитър Динев и много други.
„Нотифицирането на национална лаборатория за определяне „реакция на огън“ е от изключително значение за българските производители на строителни продукти. Те ще могат да определят и декларират характеристиката, която се изисква за постигане на I до IV степени на огнеустойчивост на сградите. По този начин ще се гарантира правилното използване на строителните продукти и повишаване безопасността на строежите”, заяви по повод на откриването г-жа Шинева.

 
ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top