Овентроп проведе тридневен семинар в Германия


В края на месец май фирма Овентроп проведе семинар и обучение на партньори в централата на фирмата в гр. Олсберг, Германия. В него взеха участие служители на фирми-партньори на Овентроп, преподаватели от Технически Университет – София, както и специалисти, проектанти и преподаватели от УАСГ, катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“.
„По време на обучението, участниците бяха запознати с най-новите тенденции в хидравличното балансиране на отоплителни и водопреносни инсталации, както и все по-актуалните проблеми, свързани с разпространението на легионели в питейните инсталации и приложението на вентили Aquastrom VT за борба с тях”, коментираха от Овентроп.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top