ОВК

Повече за функционалните характеристики и възможностите на безжичните термостати за комерсиални приложения може да научите тук!
Дигиталните термостати с дистанционно управление осигуряват алтернатива на системите за сградна автоматизация в по-малки индустриални обекти. Повече за предимствата им четете тук.
Повече информация относно някои ключови принципи за оптимизиране на охлаждането в центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания може да намерите тук!
Изпарителното охлаждане е популярно с това, че намалява цялостната консумация на енергия в климатичните системи с между 70% и 85%. Четете подробности сега!
Сп. Инженеринг ревю представя няколко конкретни предложения и информация за продукти и услуги, предоставена ни от водещи компании в областта на производството на въздуховоди. Ще ги намерите тук!

НОВИНИ ОТ HVAC-BULGARIA.COM

Siemens представя разработки в сградната автоматизация и ОВК управленията на семинар за проектанти
Ще бъдат презентирани продукти и системи за управление на ОВК, HIT tool (избор на вентили, изпълнителни механизми, термостати и др.), демонстрация BMS, както и ще бъда представен PIE Selector Tool за ... още
ЕЕ & ВЕ 2017 ще представи решения с висока топлинна и енергийна ефективност
Основен фокус на изложението ще са биоенергията и енергията от отпадъци, като изложителите ще представят най-новите си технологии за отопление на биомаса – котли от биомаса, кондензатори за отпадъчни газове, пещи ... още
Енерго-Про откри търг за поддръжка и ремонт на отоплителни инсталации
Предметът на обществената поръчка обхваща ремонт и подмяна на отоплителни тела; ремонт и подмяна на тръбни връзки по отоплителните системи; демонтаж и монтаж на котел; смяна на изгорели нагреватели; смяна на ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНО

Ако въздухът е прекалено сух, тези системи черпят влага от предметите и материалите, които се намират в помещението. Ниската относителна влажност на въздуха (RH) е некомфортна ... още
Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи
В редица случаи е налице сериозен потенциал за повишаване на ефективността на отоплението/охлаждането или за интегриране на енергия от възобновяеми източници ... още
Намаляване парниковите газове от индустриални котли
Индустриалните котли могат да използват различни горива, включително въглища, мазут, природен газ, биомаса, втечнен нефтен газ, както и разнообразие от технологични ... още
Актуални решения за вентилация в индустрията
Индустриалната вентилация е метод за контрол на количеството въздушнопреносими токсични химикали или възпламеними изпарения, извеждането им далеч от работната среда и замяната на въздуха в помещенията с чист въздух. Това ... още
Предотвратяване на течове на климатици
Течовете не само причиняват намаляване на коефициента на полезно действие на климатика, но могат да причинят незабелязана повреда на стените на дома в резултат на насищането им с вода ... още


виж всички

АКЦЕНТИ

Циркулационни помпи за отопление и гореща вода

Циркулационните помпи са вид помпи, предназначени да осигурят циркулация на течности в затворени тръбопроводни системи. Най-типичното им приложение е в системите за отопление и битово горещо водоснабдяване (БГВ). Създаваният от ... още

Съвременна европейска регулация за помпи

B настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ще разгледаме новостите в европейската законодателна рамка и актуалните нормативни изисквания по отношение ефективността и екологичните характеристики на помпите и помпеното оборудване за ... още

Сорбционни термопомпи

Сорбционни термопомпи

Реално измеримите икономически и екологични ползи, които могат да се реализират чрез използването на термопомпени инсталации, до голяма степен обясняват днешната им пазарна актуалност, както и голямото разнообразие от предлагани ... още


виж всички

Противодимна вентилация

Противодимна вентилация

В съответствие с противопожарните норми и с цел осигуряване безопасността на производствените помещения в случаи на пожар е необходимо да се предвиди изграждането и на система за отвеждане на димните ... още

Системи за отвеждане на дим и топлина в индустрията

Cистемите за отвеждане на дим и топлина, наричани още “ОДТ системи”, играят важна роля в защитата на служителите и оборудването в индустриалните обекти. В случай на пожар естествените и механични ... още

Промишлени вентилатори

Характеристики на използваните в индустрията вентилатори Вентилаторите са работни хидравлични машини, предназначени за транспортиране на въздушни потоци, газови и парни среди, праховъздушни смеси и т. н. Те са основен ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ

Генератори на топъл въздух

За промишлените помещения, характеризиращи се с големи височина и обем, предпочитано решение е местното отопление с въздухоотоплителни устройства, които се разполагат равномерно в отопляваното помещение. В зависимост от протичащите технологични ... още
Промишлени вентилационни системи - специфики на оптималното проектиране

Промишлени вентилационни системи - специфики на оптималното проектиране

B редица индустрии производствените и процесните операции са свързани с отделянето на опасни прахообразни вещества, задимяване, изпарения или газове във въздуха. Свеждането до минимум на риска за персонала от излагане ... още
Лъчисто охлаждане

Лъчисто охлаждане

Според специалисти в областта, с лъчистото охлаждане може да се постигне немалко намаляване на консумацията на енергия и на върховите охладителни товари. Подобно на водното лъчисто отопление, лъчистото охлаждане поддържа ... още
Абсорбционни хладилни машини

Абсорбционни хладилни машини

Характерна особеност на абсорбционните хладилни машини е използването на две вещества: работно тяло, наричано още хладилен агент, и абсорбент. Сред най-разпространените абсорбционни чилъри са моделите, работещи с воден разтвор на ... още

Изпарители

Изпарителите са топлообменни апарати, в които кипи летлива течност, отвеждайки топлина от охлажданото пространство или от продукт. Интензивността на топлообмена зависи от пада на температурата, скоростта на движение на хладилния ... още


виж всички

Top