ОВК

Каква е функцията на прахоуловителите в минната промишленост и какви са особеностите на решенията от този тип, които се прилагат в отрасъла - вижте в най-новия бр.6/2017!
Функцията на охладителните технологии за центрове за данни е да поддържат подходящи условия за оптималната експлоатация на устройства за информационни технологии. Четете подробности тук!
Какви са функциите на системите за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия и кои са препоръчителните стратегии за вентилация на цеховете в този отрасъл? Вижте!
На какви изисквания следва да отговарят лабораторните вентилационни системи и кои са основните им компоненти ще научите от статията в списанието на българската индустрия тук...
Интелигентните ОВК системи разполагат със сензори, решения за енергиен мониторинг и мениджмънт и други технологии, насочени към оптимизиране на работата и потреблението им. Повече четете тук!

НОВИНИ ОТ HVAC-BULGARIA.COM

Deutsche Energiesysteme ще представи енергийно ефективни отоплителни системи на българския пазар
Компанията ще представи решения в областта на икономичното и екологичното повърхностно отопление и на акумулирането на енергия по време на посещението на германска бизнес делегация, организирано от Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) ... още
Системно решение за отопление от Ховал използва директната слънчева енергия
Новото решение от Ховал е създадено да оползотвори излишната топлина, произвеждана от соларните панели на покривите на къщи. За целта компанията комбинира няколко компонента в една хармонична система, позволяваща пестене на ... още
ЕВН Топлофикация обяви търг за доставка на топломери
Необходими са статични топломери за АС с qp 15 m³/h - 100 m³/h. Комуникацията на данни трябва да бъде възможно чрез M-bus според EN 13757 и оптичен изход – топломерите трябва ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНО

Актуални решения за вентилация в индустрията
Индустриалната вентилация е метод за контрол на количеството въздушнопреносими токсични химикали или възпламеними изпарения, извеждането им далеч от работната среда и замяната на въздуха в помещенията с чист въздух. Това ... още
Охлаждане на центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания – част I
С влагането на все повече процесорна мощ в корпуси със все по-малки габарити, охлаждането на центровете за данни се превръща в сложна и критична задача. Съвременните модели сървъри и комуникационни ... още
Оптимизиране работата на ОВК системи с HVLS вентилатори
Съществуват редица предизвикателства пред работата на ОВК инсталациите в големи индустриални обекти. Сред тях е ефективният въздухообмен, от който зависят комфортният микроклимат, качеството на въздуха, здравето на персонала, както и ... още
Производство на въздуховоди
В продължение на темата, стартирала с материала “Машини и материали за производство на въздуховоди” в брой 7/2016 на списанието на българската индустрия – Инженеринг ревю, ви предлагаме няколко конкретни предложения ... още
Няколко мита за индустриалните ОВК системи
Макар ОВК системите да оказват най-голямо влияние върху температурата в съответното помещение или обект, те определено не са единственият фактор, от който тя зависи. Топлината от работата на големи промишлени ... още

ИЗБРАНО

Унистър предлага метални и текстилни въздуховоди за ефективно разпределение на въздуха

Отделните тръбни компоненти имат валцовано пръстеновидно удебеление, около което се захваща QF пружинна скоба. Скобата има вътрешно пръстеновидно уплътнение за осигуряване на въздухонепроницаемо уплътняване. Не се изискват инструменти за монтаж ... още

Индустриалните климатизиращи системи Blue e+ от ново поколение на Rittal гарантират оптимална ефективност

Сред иновациите в областта на ОВК решенията в портфолиото на Rittal е серията високоефективни охладители за стенен монтаж Blue e+. Те гарантират до 75% по-добра ефективност благодарение на интегрираните компоненти ... още

Калинови консулт разполага с високотехнологично оборудване за производство на въздуховоди

Фирмата разполага със собствена производствена база на площ 1600 кв. м, включваща производствени цехове и участъци, офиси и битови части. В заготвителния участък на производствения цех работят: лентоотрезна машина, автоматична ... още

Съвременна европейска регулация за помпи

B настоящия брой на сп. Инженеринг ревю ще разгледаме новостите в европейската законодателна рамка и актуалните нормативни изисквания по отношение ефективността и екологичните характеристики на помпите и помпеното оборудване за ... още

Директни отоплителни системи на газ

Като конструкция високотемпературните отоплители са изградени от горелка и вентилатор. Горелката се захранва директно с атмосферен въздух, като генерираната в резултат на горенето топлина се насочва към отопляваното пространство посредством ... още

Тръбопроводи в отоплителните инсталации

Към тръбите от изкуствени материали, използвани в отоплителните инсталации, се поставят няколко основни изисквания, които са свързани предимно с температурата на топлоносителя. За да се гарантира безопасността и безпроблемната експлоатация ... още

Отопление на производствени помещения

За благоприятното протичане на жизнените процеси в човешкото тяло съществено значение оказват температурата, относителната влажност, подвижността на въздуха в обитаваните зони, повърхностната температура на ограждащите строителни елементи, температурата на съоръженията ... още
Топловъздушно или лъчисто отопление

Топловъздушно или лъчисто отопление

От излъчвателите, захранвани с електроенергия за отопление на големи помещения, намират приложение предимно две конструкции. Едната представлява тяло с изолационни свойства, около което е навит съпротивителен проводник. Тези излъчватели са ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Комините

Комините

В последните години коминът винаги е част от комплексна въздуходимна система, която допълнително пречиства изхвърляните газове и рекуперира топлосъдържанието в тях. Независимо от конкретното си предназначение, коминът е неразделна част ... още
Промишлени двуходови и триходови котли

Промишлени двуходови и триходови котли

Класификацията на котлите се осъществява на базата на различни признаци. Разделянето им на двуходови и триходови котли се базира на траекторията на пламъка и движението на димните газове в котела. ... още
Регенератори с въртящ се барабан

Регенератори с въртящ се барабан

Регенеративните топлообменници с въртящ се барабан, наричани още ротационни топлообменници, са сред най-често използваните в системите за отопление, вентилация и климатизация. Работата им е свързана с пренасяне на топлинна енергия ... още
Вентилационни системи в машиностроителни цехове

Вентилационни системи в машиностроителни цехове

Характерните процеси, протичащи в металообработващите предприятия, са свързани с отделянето на топлина, влага, прах, аерозоли и други. Обединяването на механични, леярни, ковашко-пресови, термични, заваръчни, галванични и бояджийски цехове в структурата ... още


виж всички

Top