ОВК

Повече за функционалните характеристики и възможностите на безжичните термостати за комерсиални приложения може да научите тук!
Дигиталните термостати с дистанционно управление осигуряват алтернатива на системите за сградна автоматизация в по-малки индустриални обекти. Повече за предимствата им четете тук.
Повече информация относно някои ключови принципи за оптимизиране на охлаждането в центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания може да намерите тук!
Изпарителното охлаждане е популярно с това, че намалява цялостната консумация на енергия в климатичните системи с между 70% и 85%. Четете подробности сега!
Сп. Инженеринг ревю представя няколко конкретни предложения и информация за продукти и услуги, предоставена ни от водещи компании в областта на производството на въздуховоди. Ще ги намерите тук!

НОВИНИ ОТ HVAC-BULGARIA.COM

Столична община обяви търг за инвеститорски контрол при обновяване на ОВК инсталация
Необходимо е избраният изпълнител да извърши инвеститорски контрол по време на изпълнение на СМР за обект: Основно обновяване на отоплителна и вентилационна инсталация, чрез изграждане на централна отоплителна инсталация от термопомпен ... още
ТЕЦ AES Гълъбово с награда за особени заслуги на British Safety Awards
Наградата се присъжда за значителен ангажимент към здравето и управлението на безопасността на работното място. Критериите за оценка включват ефективното участие на работниците и служителите в прилагането на стандартите, възприетият подход ... още
Производителят на топлообменници Secespol стъпва на българския пазар
Компанията предлага изработени по поръчка решения за пренос на топлина в нефтохимическата индустрия, топлотехниката и енергетиката, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишлености. Secespol обслужва международни пазари с дъщерни дружества в САЩ, Канада, Германия, ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНО

Изчисляване на енергийните характеристики на вентилационни и охладителни системи
В редица случаи е налице сериозен потенциал за повишаване на ефективността на отоплението/охлаждането или за интегриране на енергия от възобновяеми източници ... още
Съвременни решения за чисти помещения
По своята същност чистите помещения представляват контролирано пространство с ниско съдържание на замърсители като прах, микроорганизми, аерозолни частици и химически изпарения ... още
Охлаждане на центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания – част II
Сред широко прилаганите стратегии за оптимизиране на въздухообмена в центрове за данни с екстремни топлинни натоварвания са: увеличаване на разстоянието между оборудването, увеличаване броя на климатиците, както и увеличаване на ... още
Кавитация при центробежни помпи
Кавитацията обикновено се свързва с интензивно образуване на мехурчета, запълнени с пара и газ, в самата течност, тяхното нарастване и последващо свиване при преминаването им през помпата. Образуването на мехурчетата ... още


виж всички

АКЦЕНТИ

Rittal представи серията индустриални климатици от ново поколение Blue e+ на Hannover Messe

Rittal представи серията индустриални климатици от ново поколение Blue e+ на Hannover Messe

За поредна година немската фирма беше най-големият изложител на събитието с щанд от около 2000 кв. м. ... още

Предотвратяване на течове на климатици

Предотвратяване на течове на климатици

Течовете не само причиняват намаляване на коефициента на полезно действие на климатика, но могат да причинят незабелязана повреда на стените на дома в резултат на насищането им с вода ... още


виж всички

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 1

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 1

Дейностите по реинженеринг на промишлени ОВК инсталации могат да варират по отношение на техния мащаб, цели и резултати. В зависимост от мащаба, реинженерингът на ОВК може да е частичен и ... още
Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2

Продължението на темата разглежда често прилаганите мерки при реинженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в индустрията, както и ползите, които носят те за предприятията. ... още
Газовите термопомпи AISIN предоставят редица предимства на клиентите

Газовите термопомпи AISIN предоставят редица предимства на клиентите

Подмяната на съществуваща инсталация с газова термопомпа е ефективно решение, което дава редица предимства, сред които и: по-малки разходи за отопление; по-малки разходи за охлаждане ... още

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Климатизация на центрове за данни

Климатизация на центрове за данни

Cпецификата на работа на центровете за данни определя значителните количества енергия, които изразходват, както и приноса им към изхвърляните в атмосферата вредни емисии. Високата плътност на оборудването и увеличеният брой ... още
Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения - част II

Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения - част II

Дигиталните термостати с дистанционно управление са сред все по-предпочитаните решения за контрол на ОВК системи в индустриални обекти. За приложения с по-малък мащаб, този тип устройства осигуряват достатъчно ефективно решение ... още
Актуални решения за вентилация в индустрията

Актуални решения за вентилация в индустрията

Индустриалната вентилация е метод за контрол на количеството въздушнопреносими токсични химикали или възпламеними изпарения, извеждането им далеч от работната среда и замяната на въздуха в помещенията с чист въздух. Това ... още
Управление и енергийна ефективност на циркулационни помпи за отопление и гореща вода

Управление и енергийна ефективност на циркулационни помпи за отопление и гореща вода

През последните двайсетина години най-голямо развитие на циркулационните помпи е осъществено в областта на управлението и регулирането им, което е свързано пряко с надеждността и енергийната ефективност на инсталациите за ... още


виж всички

Top