ОВК

Все по-ускореното развитие на адитивното производство отскоро позволява използването му за прототипиране на части и в ОВК индустрията. Допълнителна информация по темата четете тук...
Експлоатацията на охладителни кули в студени климатични условия изисква спазването на някои прости оперативни указания. Кои са те - ще разберете от статията в новия брой на списание Инженеринг ревю!
Германски фирми представиха решения за енергийна ефективност в индустрията. Какви технологии в сферата на ОВК системите бяха демонстрирани - можете да научите тук...
Каква е функцията на прахоуловителите в минната промишленост и какви са особеностите на решенията от този тип, които се прилагат в отрасъла - четете в детайлната статия по темата тук!
Какви са функциите на системите за контрол на праховите частици и димовете в автомобилната индустрия и кои са препоръчителните стратегии за вентилация на цеховете в този отрасъл? Вижте!

НОВИНИ ОТ HVAC-BULGARIA.COM

Презентация за енергоспестяване чрез системи за вентилация и климатизация
Акцент на събитието ще са различни решения, тенденции и перспективи за енергоспестяване, представени от експерти в индустрията. Официалното начало е от 15:00 ч., като в 15:30 ч. се организира посещение на ... още
ДАЕУ обяви търг за доставка на нови климатизатори
Инверторните климатизатори следва да бъдат доставени в склад на ДАЕУ в град София. Необходимите мощности са: Четири броя с мощност не по- малка от 30 000 ВТU; Пет броя с мощност ... още
ТЕЦ Марица изток 2 с конкурс за стипендия по специалност "Топлоенергетика"
Според критериите за класиране, кандидатите трябва да имат среден успех от курса на обучение в образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността "Топлоенергетика и ядрена енергетика"“, редовна форма на обучение, в Технически университет ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНО

Нискоенергийни методи за изпарително охлаждане
Kлиматичните системи, работещи с технология на изпарително охлаждане с вода като хладилен агент, отговарят на европейските изисквания за количеството отделени флуорирани парникови газове и въглеродни емисии. Изпарителното охлаждане е популярно ... още
Климатизация на центрове за данни
Cпецификата на работа на центровете за данни определя значителните количества енергия, които изразходват, както и приноса им към изхвърляните в атмосферата вредни емисии. Високата плътност на оборудването и увеличеният брой ... още
Дигитални термостати с дистанционно управление за индустриални приложения - част II
Дигиталните термостати с дистанционно управление са сред все по-предпочитаните решения за контрол на ОВК системи в индустриални обекти. За приложения с по-малък мащаб, този тип устройства осигуряват достатъчно ефективно решение ... още
Възможности за повишаване на ефективността с интелигентни ОВК системи – част II
Основните задачи на интелигентните ОВК системи са да осигуряват комбинация от оптимален комфорт и енергийна ефективност, като изискват минимална намеса от страна на собственика или ползвателя и своевременно идентифицират всички ... още
Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2
Продължението на темата разглежда често прилаганите мерки при реинженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в индустрията, както и ползите, които носят те за предприятията. ... още
Оптимизиране работата на ОВК системи с HVLS вентилатори
Съществуват редица предизвикателства пред работата на ОВК инсталациите в големи индустриални обекти. Сред тях е ефективният въздухообмен, от който зависят комфортният микроклимат, качеството на въздуха, здравето на персонала, както и ... още
Промишлени вентилационни системи - специфики на оптималното проектиране
B редица индустрии производствените и процесните операции са свързани с отделянето на опасни прахообразни вещества, задимяване, изпарения или газове във въздуха. Свеждането до минимум на риска за персонала от излагане ... още


виж всички

ИЗБРАНО

Унистър предлага метални и текстилни въздуховоди за ефективно разпределение на въздуха

Отделните тръбни компоненти имат валцовано пръстеновидно удебеление, около което се захваща QF пружинна скоба. Скобата има вътрешно пръстеновидно уплътнение за осигуряване на въздухонепроницаемо уплътняване. Не се изискват инструменти за монтаж ... още

Климатех Инженеринг: Въздухоразпределителите от текстил на Prihoda са с най-доброто съотношение цена/качество

Климатех Инженеринг: Въздухоразпределителите от текстил на Prihoda са с най-доброто съотношение цена/качество

Текстилните въздухоразпределители имат 5 основни преимущества, свързани с реализирането на спестявания, по-висока хигиена, бърз монтаж, голяма степен на гъвкавост и редица възможности по отношение на външния вид. ... още

Калинови консулт разполага с високотехнологично оборудване за производство на въздуховоди

Фирмата разполага със собствена производствена база на площ 1600 кв. м, включваща производствени цехове и участъци, офиси и битови части. В заготвителния участък на производствения цех работят: лентоотрезна машина, автоматична ... още

Производство на въздуховоди

Производство на въздуховоди

В продължение на темата, стартирала с материала “Машини и материали за производство на въздуховоди”, ви предлагаме няколко конкретни предложения и информация за продукти и услуги в областта, предоставена ни от ... още

Новият брой 8/2017

брой 8-2017

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Съвременни решения за чисти помещения

Съвременни решения за чисти помещения

По своята същност чистите помещения представляват контролирано пространство с ниско съдържание на замърсители като прах, микроорганизми, аерозолни частици и химически изпарения ... още
Биотехлаб e доставчик на чисти стаи и комплексни решения за контролиране параметрите на околната среда

Биотехлаб e доставчик на чисти стаи и комплексни решения за контролиране параметрите на околната среда

Осланяйки се на натрупания теоретичен и практически опит, както и на непрестанното проучване на предлагането на световния пазар на нови технологии и модулни конструкции за изграждане на чисти стаи, успяхме ... още
Ивиди Инженеринг: Продуктите на S+S Regeltechnik намират широко приложение в чисти помещения

Ивиди Инженеринг: Продуктите на S+S Regeltechnik намират широко приложение в чисти помещения

S+S Regeltechnik е водещ в Европа производител на иновативна сензорика за измервателна, управляваща и регулираща техника в областта на сградната автоматизация и машиностроенето ... още
Последният модел конектор на R&M България се произвежда в новоизградено чисто помещение

Последният модел конектор на R&M България се произвежда в новоизградено чисто помещение

Класът на чистота в помещението е постигнат с въвеждането на редица технически и организационни мерки, част от които са нова вентилационна система, специални продукти и покрития, вложени при извършване на ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оползотворяване на топлина от пещи за изгаряне на отпадъци

Оползотворяване на топлина от пещи за изгаряне на отпадъци

Hастоящият материал предлага кратко описание на най-важните области за приложение на изгарянето на отпадъци. В статията се разглеждат и съоръженията за оползотворяване на топлина, използвани при пещите за изгаряне на ... още
Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 1

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 1

Дейностите по реинженеринг на промишлени ОВК инсталации могат да варират по отношение на техния мащаб, цели и резултати. В зависимост от мащаба, реинженерингът на ОВК може да е частичен и ... още
Управление и енергийна ефективност на циркулационни помпи за отопление и гореща вода

Управление и енергийна ефективност на циркулационни помпи за отопление и гореща вода

През последните двайсетина години най-голямо развитие на циркулационните помпи е осъществено в областта на управлението и регулирането им, което е свързано пряко с надеждността и енергийната ефективност на инсталациите за ... още
Лъчисто охлаждане

Лъчисто охлаждане

Според специалисти в областта, с лъчистото охлаждане може да се постигне немалко намаляване на консумацията на енергия и на върховите охладителни товари. Подобно на водното лъчисто отопление ... още
Повишаване ефективността на котелни инсталации

Повишаване ефективността на котелни инсталации

Един от пътищата за повишаване ефективността на промишлени и енергийни котли се свързва с оползотворяването на нископотенциалната топлина от изходящите димни газове чрез използването на икономайзери ... още


виж всички

Top