ОВК

На какви изисквания следва да отговарят лабораторните вентилационни системи и кои са основните им компоненти ще научите от новия брой 3/2017 на списанието на българската индустрия.
Интелигентните ОВК системи разполагат със сензори, решения за енергиен мониторинг и мениджмънт и други технологии, насочени към оптимизиране на работата и потреблението им. Повече четете тук!
Какви са въжмоностите за повишаване интелигентността на една ОВК система с цел осигуряване на оптимална комбинация от комфорт и енергийна ефективност вижте тук!
Дигиталните термостати с дистанционно управление осигуряват алтернатива на системите за сградна автоматизация в по-малки индустриални обекти. Повече за предимствата им четете тук.
Повече за функционалните характеристики и възможностите на безжичните термостати за комерсиални приложения може да научите тук!

НОВИНИ ОТ HVAC-BULGARIA.COM

ТП на НОИ – Разград откри търг за поддръжка на климатични инсталации
Предметът на обществената поръчка включва абонаментна, сервизна, извънгаранционна, техническа поддръжка и ремонтна дейност, включително доставка и монтаж на резервни части и консумативи, на климатична техника монтирана в сградата на ТП на ... още
ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател
Обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати тип ПК 38-4; 2. Доставка на топлообменни кубове за изнесен въздухоподгревател (ИВП) за котлоагрегати ... още
ВИДЕО: Неограничените възможности за въздухоразпределение чрез микроперфорация
Рубриката "Видео на седмицата" на специализирания портал за ОВК Hvac-Bulgaria.com представя неограничените възможности за въздухоразпределение чрез микроперфорация с дифузери от Prihoda, чиито партньор у нас е Климатех Инженеринг ... още


виж всички


НАЙ-ЧЕТЕНО

Актуални решения за вентилация в индустрията
Индустриалната вентилация е метод за контрол на количеството въздушнопреносими токсични химикали или възпламеними изпарения, извеждането им далеч от работната среда и замяната на въздуха в помещенията с чист въздух. Това ... още
Охладителни кули
Oхладителната кула се използва за охлаждане и циркулиране на вода в нефтени рафинерии, нефтохимически и други химически заводи, топлоелектрически централи и системи за отопление, вентилация и климатизация на сгради. Охладителните ... още
Повишаване ефективността на котелни инсталации
Един от пътищата за повишаване ефективността на промишлени и енергийни котли се свързва с оползотворяването на нископотенциалната топлина от изходящите димни газове чрез използването на икономайзери ... още
Абсорбционни хладилни машини
Характерна особеност на абсорбционните хладилни машини е използването на две вещества: работно тяло, наричано още хладилен агент, и абсорбент. Сред най-разпространените абсорбционни чилъри са моделите, работещи с воден разтвор на ... още
Климатизация на центрове за данни
Cпецификата на работа на центровете за данни определя значителните количества енергия, които изразходват, както и приноса им към изхвърляните в атмосферата вредни емисии. Високата плътност на оборудването и увеличеният брой ... още


виж всички

ИЗБРАНО

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 1

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 1

Дейностите по реинженеринг на промишлени ОВК инсталации могат да варират по отношение на техния мащаб, цели и резултати. В зависимост от мащаба, реинженерингът на ОВК може да е частичен и ... още

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2

Реинженеринг на промишлени ОВК инсталации - част 2

Продължението на темата разглежда често прилаганите мерки при реинженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации в индустрията, както и ползите, които носят те за предприятията. ... още


виж всички

Съвременни решения за чисти помещения

Съвременни решения за чисти помещения

По своята същност чистите помещения представляват контролирано пространство с ниско съдържание на замърсители като прах, микроорганизми, аерозолни частици и химически изпарения ... още
Це Це Ес-България: Предлагаме широка гама броячи на частици за чисти помещения от Lighthouse

Це Це Ес-България: Предлагаме широка гама броячи на частици за чисти помещения от Lighthouse

С развитието на всички сфери на индустрията през 70-те и 80-те години на миналия век и навлизането на ново направление в промишлеността – технологии в чисти производствени ... още
Ивиди Инженеринг: Продуктите на S+S Regeltechnik намират широко приложение в чисти помещения

Ивиди Инженеринг: Продуктите на S+S Regeltechnik намират широко приложение в чисти помещения

S+S Regeltechnik е водещ в Европа производител на иновативна сензорика за измервателна, управляваща и регулираща техника в областта на сградната автоматизация и машиностроенето ... още
Евис: Индивидуално проектираните системни решения на GEA покриват най-строгите изисквания

Евис: Индивидуално проектираните системни решения на GEA покриват най-строгите изисквания

Чистите помещения на GEA отговарят на всички международни стандарти и ISO класификации за чисти помещения. Системите на компанията дават възможност на потребителите точно да съгласуват всички важни параметри с нуждите ... още


виж всички

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Пламъчнотръбни котли

Пламъчнотръбни котли

Пламъчнотръбните котли са сред котлите, намиращи широко приложение. Основни причини за масовото им използване са лесното им инсталиране и поддръжка. Подходящи са за работа с течно, газообразно или твърдо гориво. ... още
Секционни климатични камери

Секционни климатични камери

Секционните климатични камери са сред климатичните системи, намиращи широко приложение за поддържане на подходящ микроклимат в сгради с обществено и промишлено предназначение ... още
Пластинчати топлообменници

Пластинчати топлообменници

Пластинчатите топлообменници са сред широко разпространените топлообменни апарати в практиката. Те се считат за едни от най-икономичните и ефективни апарати, характеризиращи се със сравнително ниска цена, компактни габарити и ниски ... още
Регенератори с въртящ се барабан

Регенератори с въртящ се барабан

Регенеративните топлообменници с въртящ се барабан, наричани още ротационни топлообменници, са сред най-често използваните в системите за отопление, вентилация и климатизация. Работата им е свързана с пренасяне на топлинна енергия ... още


виж всички

Top