Парадайс Електрик Консулт предлага софтуер за изчисляване на заземителни уредби


Фирма Парадайс Електрик Консулт предлага нов софтуер ТecAT Plus 5.0. за проектирате и изчисление на заземителни уредби, съобщи инж. Стефанов, управител на компанията. „На много от клиентите ни се налага да изграждат сложни заземителни уредби за подстанции средно и високо напрежение, електропроводни линии, вятърни и фотоволтаични паркове и др. съоръжения, но те не разполагат с достатъчно ефективни инструменти за изчисление, които да гарантират качеството им”, заяви инж. Стефанов.


„С този инструмент клиентите ще могат да проектират всяка заземителна уредба, на базата на стойностите на специфично съпротивление на терена, получени при измерването и след това при моделирането на пластовете. Програмата предлага графичен анализ в 3D и 2D на допирно и крачно напрежение по повърхността на терена, които могат да се появят в случай на повреда.
Налична е и база данни за материали, които се подбират в зависимост от проекта. В случай на необходимост могат да се добавят нови материали и техните характеристики”, допълниха от компанията.

 


 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top