Първият Форум на доставчици на атомната промишленост Атомекс-София


На 16–17 март 2011 година в София, на територията на «Интер Експо център» ще се състои първият Форум на доставчици на атомната промишленост «Атомекс-София».

Форумът се провежда с цел увеличаване броя на доставчиците на продукция и услуги за изграждане на АЕЦ по руски технологии в Русия и в чужбина, търсене на надеждни партньори за реализацията на проекти в сферата на ядрената енергетика в Централна и Източна Европа, Индия, Китай, страните от Югоизточна Азия, Русия.

Организатор на мероприятието е «Атомекспо» ООД (Русия), Ко-организатор «Булатом» (България), а партньор на Форума е Държавната корпорация за атомна енергия «Росатом» (Русия).

Участието във Форума ще позволи на българските компании да установят конструктивно сътрудничество с Държавна корпорация «Росатом» и нейните стратегически партньори, да се запознаят по-добре с възможностите на пазара за изграждане на атомни централи по руски проекти.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top