Пауерскрийн-България модернизира инсталация в депо „Суходол”


През месец март т.г. Пауерскрийн-България успешно приключи реализацията на проект за проектиране, доставка и монтаж на оборудване за оптимизация на инсталация за сепариране на смесен битов отпадък за нуждите на депо за неопасни отпадъци „Суходол”, съобщиха от компанията. „В заданието се изискваше модернизация на съществуващата инсталация за третиране на отпадъци, като за целта бяха доставени нов приемен бункер с питател и лентов транспортьор с насочващ апарат за входящия отпадък; два броя нови магнитни сепаратора за отделяне на метални отпадъци; нов лентов транспортьор за тежка фракция. Освен модернизация на съществуващите транспортни ленти, доставихме и инсталирахме въздушен сепаратор за надгабаритни и леки фракции; нов въздушен класификатор за фина фракция 0-80 мм и утаителна камера с мрежа и направляващ апарат за леки фракции. Проектът, с възложител Столична община, бе на стойност 500 хил. лева”, допълниха от Пауерскрийн-България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top