Пауерскрийн-България модернизира инсталация в депо „Суходол”


През месец март т.г. Пауерскрийн-България успешно приключи реализацията на проект за проектиране, доставка и монтаж на оборудване за оптимизация на инсталация за сепариране на смесен битов отпадък за нуждите на депо за неопасни отпадъци „Суходол”, съобщиха от компанията. „В заданието се изискваше модернизация на съществуващата инсталация за третиране на отпадъци, като за целта бяха доставени нов приемен бункер с питател и лентов транспортьор с насочващ апарат за входящия отпадък; два броя нови магнитни сепаратора за отделяне на метални отпадъци; нов лентов транспортьор за тежка фракция. Освен модернизация на съществуващите транспортни ленти, доставихме и инсталирахме въздушен сепаратор за надгабаритни и леки фракции; нов въздушен класификатор за фина фракция 0-80 мм и утаителна камера с мрежа и направляващ апарат за леки фракции. Проектът, с възложител Столична община, бе на стойност 500 хил. лева”, допълниха от Пауерскрийн-България.ИНДУСТРИЯТА ГОВОРИВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

Машини, оборудване и материали за опаковане на консерви и бутилки

При вторичното и третично опаковане на консерви, кенове и бутилки се използват широк набор от материали, както и богата гама специализирани машини и оборудване… ... още
Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Технологични особености на прецизното лазерно рязане

Постигането на равномерен срез е свързано с осигуряване на съвместимост на параметрите на лъча и динамиката на газа, което гарантира, че точното количество стопен метал ще напусне среза в точното време и по правилния начин… ... още
Вентилационни решения при заваряване

Вентилационни решения при заваряване

Оборудването за вентилация на въздуха създава подходящ въздушен поток, който ефективно улавя и филтрира отделените при заваряване частици, опасни за здравето на работниците ... още

Top