Пауерскрийн-България модернизира инсталация в депо „Суходол”


През месец март т.г. Пауерскрийн-България успешно приключи реализацията на проект за проектиране, доставка и монтаж на оборудване за оптимизация на инсталация за сепариране на смесен битов отпадък за нуждите на депо за неопасни отпадъци „Суходол”, съобщиха от компанията. „В заданието се изискваше модернизация на съществуващата инсталация за третиране на отпадъци, като за целта бяха доставени нов приемен бункер с питател и лентов транспортьор с насочващ апарат за входящия отпадък; два броя нови магнитни сепаратора за отделяне на метални отпадъци; нов лентов транспортьор за тежка фракция. Освен модернизация на съществуващите транспортни ленти, доставихме и инсталирахме въздушен сепаратор за надгабаритни и леки фракции; нов въздушен класификатор за фина фракция 0-80 мм и утаителна камера с мрежа и направляващ апарат за леки фракции. Проектът, с възложител Столична община, бе на стойност 500 хил. лева”, допълниха от Пауерскрийн-България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top