Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди


Според анализатора Frost & Sullivan, Европа ще увеличи пет пъти количеството на  инсталираните  интелигентни измервателни уреди до 2017 г. Моментът, в който производството на интелигентни измервателни уреди търпи развитие в страни като Дания, Финландия и Норвегия, то във  Великобритания, Франция, Испания и Португалия се планира мащабно му разгръщане, в съответствие с целите и политиката на ЕС в областта на околната среда.
Прогнозните данни в доклада на Frost & Sullivan показват, че темпът на развитие на интелигентите системи за измерване в Европа  ще нарасне от  318,4 милиона долара, през 2010 г. до 1,93 млрд. долара, през 2017 г. , при общ годишен темп на растеж (CAGR) от 29,3%. Като количествена база, очакванията са измерванията да нараснат от  43,90 м през 2010 г. до 200.43 м през 2017 г., при CAGR средно 24,2%.
Предвижданията са развитието и иновациите при интелигентните измервателни уреди да нараснат особено след края на 2012 год., с публикуването на  Мандата за стандартизация М/441. „Просперитетът на интелигентните измервания се дължи на последните тенденции за стимулиране на системите за възобновяеми енергийни източници и прилагането на интелигентни мрежи",  Европа е съсредоточена върху изпълнението на целите 20-20-20, което е необходим двигател за увеличаване на енергията от ВЕИ и постигане на третата директива за 80% дял на интелигентните измервателни уреди в жилищния сектор до 2020 г."
В момента  на европейския пазар за интелегентни измервателни средства  има по-малко от 20 фирми доставчици. Конкуренцията между производителите, ютилити компаниите, фирмите за дистанционно отчитане и фирмите за автоматизация е твърде висока и се очаква тя да нарасне заедно с нови участници, навлизащи на пазара. Особено с появата на нови китайски и други азиатски компании, които  ще се явят на този пазар през следващите 1-2 години, прогнозира анализаторът.

Източник: renewableenergyfocus.com; снимка: treehugger.com
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top