Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди


Според анализатора Frost & Sullivan, Европа ще увеличи пет пъти количеството на  инсталираните  интелигентни измервателни уреди до 2017 г. Моментът, в който производството на интелигентни измервателни уреди търпи развитие в страни като Дания, Финландия и Норвегия, то във  Великобритания, Франция, Испания и Португалия се планира мащабно му разгръщане, в съответствие с целите и политиката на ЕС в областта на околната среда.
Прогнозните данни в доклада на Frost & Sullivan показват, че темпът на развитие на интелигентите системи за измерване в Европа  ще нарасне от  318,4 милиона долара, през 2010 г. до 1,93 млрд. долара, през 2017 г. , при общ годишен темп на растеж (CAGR) от 29,3%. Като количествена база, очакванията са измерванията да нараснат от  43,90 м през 2010 г. до 200.43 м през 2017 г., при CAGR средно 24,2%.
Предвижданията са развитието и иновациите при интелигентните измервателни уреди да нараснат особено след края на 2012 год., с публикуването на  Мандата за стандартизация М/441. „Просперитетът на интелигентните измервания се дължи на последните тенденции за стимулиране на системите за възобновяеми енергийни източници и прилагането на интелигентни мрежи",  Европа е съсредоточена върху изпълнението на целите 20-20-20, което е необходим двигател за увеличаване на енергията от ВЕИ и постигане на третата директива за 80% дял на интелигентните измервателни уреди в жилищния сектор до 2020 г."
В момента  на европейския пазар за интелегентни измервателни средства  има по-малко от 20 фирми доставчици. Конкуренцията между производителите, ютилити компаниите, фирмите за дистанционно отчитане и фирмите за автоматизация е твърде висока и се очаква тя да нарасне заедно с нови участници, навлизащи на пазара. Особено с появата на нови китайски и други азиатски компании, които  ще се явят на този пазар през следващите 1-2 години, прогнозира анализаторът.

Източник: renewableenergyfocus.com; снимка: treehugger.com
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Оценка на индустриалните вентилационни системи

Оценка на индустриалните вентилационни системи

Съществуват няколко често срещани проблема при оценката на индустриални вентилационни системи, които са от ключово значение. Статията представя някои тях с подробности ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още

Top