Пазарен ръст на интелигентните измервателни уреди


Според анализатора Frost & Sullivan, Европа ще увеличи пет пъти количеството на  инсталираните  интелигентни измервателни уреди до 2017 г. Моментът, в който производството на интелигентни измервателни уреди търпи развитие в страни като Дания, Финландия и Норвегия, то във  Великобритания, Франция, Испания и Португалия се планира мащабно му разгръщане, в съответствие с целите и политиката на ЕС в областта на околната среда.
Прогнозните данни в доклада на Frost & Sullivan показват, че темпът на развитие на интелигентите системи за измерване в Европа  ще нарасне от  318,4 милиона долара, през 2010 г. до 1,93 млрд. долара, през 2017 г. , при общ годишен темп на растеж (CAGR) от 29,3%. Като количествена база, очакванията са измерванията да нараснат от  43,90 м през 2010 г. до 200.43 м през 2017 г., при CAGR средно 24,2%.
Предвижданията са развитието и иновациите при интелигентните измервателни уреди да нараснат особено след края на 2012 год., с публикуването на  Мандата за стандартизация М/441. „Просперитетът на интелигентните измервания се дължи на последните тенденции за стимулиране на системите за възобновяеми енергийни източници и прилагането на интелигентни мрежи",  Европа е съсредоточена върху изпълнението на целите 20-20-20, което е необходим двигател за увеличаване на енергията от ВЕИ и постигане на третата директива за 80% дял на интелигентните измервателни уреди в жилищния сектор до 2020 г."
В момента  на европейския пазар за интелегентни измервателни средства  има по-малко от 20 фирми доставчици. Конкуренцията между производителите, ютилити компаниите, фирмите за дистанционно отчитане и фирмите за автоматизация е твърде висока и се очаква тя да нарасне заедно с нови участници, навлизащи на пазара. Особено с появата на нови китайски и други азиатски компании, които  ще се явят на този пазар през следващите 1-2 години, прогнозира анализаторът.

Източник: renewableenergyfocus.com; снимка: treehugger.com




Новият Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0/2018

Специален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ



ВОДЕЩИ СТАТИИ
Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Особености при избора между софтстартери и честотни регулатори

Изборът между софтстартер и честотен регулатор зависи от режима на приложение, от изискванията към системата и от разходите – както за покупка и внедряване, така и по време на целия ... още
Решения за машинно зрение в ХВП

Решения за машинно зрение в ХВП

Решенията за машинно зрение изпълняват ключова функция при изпълнението на регулаторните изисквания в предприятията от хранително-вкусовата индустрия. Системите за автоматизирана визуална инспекция позволяват цялостно оптимизиране на производствените приложения ... още
Съвременни индуктивни компоненти

Съвременни индуктивни компоненти

Макар че бобините са сред първите създадени електронни елементи, те продължават да се използват масово и днес. Нещо повече, благодарение на развитието на технологиите през последното десетилетие, те вече са част от устройства с малки размери и дори ... още
Industry 4.0 при заваръчните технологии

Industry 4.0 при заваръчните технологии

Цифровизацията на индустрията неминуемо оказва влияние и върху заваръчните методи и оборудване. Адаптирането на процеса за приложения в умни фабрики включва дигитализиране на параметрите на заваряване, интегриране на микропроцесорни управления в заваръчните апарати ... още
Калибриране на роботи за МСП

Калибриране на роботи за МСП

За да запазят високата си ефективност, прецизност и гъвкавост по време на целия си експлоатационен цикъл и да оправдаят необходимите капиталовложения в закупуването и внедряването им в МСП, роботите е необходимо да бъдат периодично калибрирани ... още
Осветители за машини

Осветители за машини

В много предприятия битува представата, че машинните осветители като базов компонент на машинното оборудване запазват първоначалната си ефективност непроменена в течение на дългогодишните периоди на експлоатация. Това обаче невинаги е така. ... още
Покрития за подземни водопроводи

Покрития за подземни водопроводи

Някои от важните свойства, които обуславят способността на покритието да ограничава корозията, са пропускливостта по отношение на водата и кислорода, омокрянето, адхезията, кохезията, катодното разграждане и съвместимостта на катодната защита ... още

Top