ПЛ Контрол работи на българския пазар


Нов играч оперира на българския пазар на индустриална задвижваща техника - фирма ПЛ Контрол, съобщи за сп. Инженеринг ревю Любомир Борисов, управител на ПЛ Контрол. "Работим в три направления: инженерингова дейност в областта на автоматизацията на машини и производствени процеси, събиране и обработка на информация в промишлеността и системи за машинно зрение; консултации и аутсорсинг на приложен инженеринг, както и производство и дистрибутиране на гама системи за електрозадвижване и помощни устройства към тях. Пазарната ни политика се определя от желанието да стигнем до максимален брой клиенти с ясни условия за съвместен бизнес", заяви г-н Борисов.
"Сред основните ни групи клиенти са малките и средни машиностроителни предприятия в областта на метало- и дървообработващото оборудване; машиностроителите в областта на хранително-вкусовата индустрия; системните интегратори в областта на машините с ЦПУ, както и средните и големи предприятия от всички области на индустрията, нуждаещи се от автоматизация и проследимост на процесите. Готови сме да си партнираме с всеки заинтересован - независимо дали работи в областите, в които работим, или се нуждае от нашите услуги", допълни управителят на ПЛ Контрол.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top