ПЛ Контрол работи на българския пазар


Нов играч оперира на българския пазар на индустриална задвижваща техника - фирма ПЛ Контрол, съобщи за сп. Инженеринг ревю Любомир Борисов, управител на ПЛ Контрол. "Работим в три направления: инженерингова дейност в областта на автоматизацията на машини и производствени процеси, събиране и обработка на информация в промишлеността и системи за машинно зрение; консултации и аутсорсинг на приложен инженеринг, както и производство и дистрибутиране на гама системи за електрозадвижване и помощни устройства към тях. Пазарната ни политика се определя от желанието да стигнем до максимален брой клиенти с ясни условия за съвместен бизнес", заяви г-н Борисов.
"Сред основните ни групи клиенти са малките и средни машиностроителни предприятия в областта на метало- и дървообработващото оборудване; машиностроителите в областта на хранително-вкусовата индустрия; системните интегратори в областта на машините с ЦПУ, както и средните и големи предприятия от всички области на индустрията, нуждаещи се от автоматизация и проследимост на процесите. Готови сме да си партнираме с всеки заинтересован - независимо дали работи в областите, в които работим, или се нуждае от нашите услуги", допълни управителят на ПЛ Контрол.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top