ПЛ Контрол работи на българския пазар


Нов играч оперира на българския пазар на индустриална задвижваща техника - фирма ПЛ Контрол, съобщи за сп. Инженеринг ревю Любомир Борисов, управител на ПЛ Контрол. "Работим в три направления: инженерингова дейност в областта на автоматизацията на машини и производствени процеси, събиране и обработка на информация в промишлеността и системи за машинно зрение; консултации и аутсорсинг на приложен инженеринг, както и производство и дистрибутиране на гама системи за електрозадвижване и помощни устройства към тях. Пазарната ни политика се определя от желанието да стигнем до максимален брой клиенти с ясни условия за съвместен бизнес", заяви г-н Борисов.
"Сред основните ни групи клиенти са малките и средни машиностроителни предприятия в областта на метало- и дървообработващото оборудване; машиностроителите в областта на хранително-вкусовата индустрия; системните интегратори в областта на машините с ЦПУ, както и средните и големи предприятия от всички области на индустрията, нуждаещи се от автоматизация и проследимост на процесите. Готови сме да си партнираме с всеки заинтересован - независимо дали работи в областите, в които работим, или се нуждае от нашите услуги", допълни управителят на ПЛ Контрол.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които ... още
Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Аеростатични направляващи за металорежещи машини с ЦПУ

Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между тях, заложен в хидростатичните направляващи, намира качествено ново развитие в аеростатичните направляващи Принципът за разделяне на работните повърхнини и пълно избягване на механичния контакт между ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още
Новости в микроконтролерите

Новости в микроконтролерите

Независимо от своето почти 50-годишно съществуване, тази категория интегрални схеми продължава да има своето ключово значение за съвременната промишленост, тъй като все по-масово се използва в електронни устройства от най-различен вид ... още
Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Особености при измерване с микрометри и дълбокомери

Прецизният микрометър е най-точният ръчен измервателен инструмент, с който работят опитните техници. В микрометрите се съчетават двойният контакт на шублера и прецизният винтов механизъм за настройка, което осигурява отчитане с висока точност ... още

Top