Пламен Стойчев е новият управител на Елтрак


Пламен Стойчев пое управлението на Елтрак България от юни т. г., съобщиха от компанията.

Той започва професионалната си кариера като сервизен механик в компанията през 1997 г., когато е студент в Техническия университет в София, специалност Автомобили, трактори и кари. Три години по-късно става търговец и инженер по продажбите в търговския отдел на Елтрак.

През 2008 г. Пламен Стойчев заема позицията на търговски директор и за периода до 2012 г. ръководи и развива продажбите на Елтрак България в областта на новите и употребявани машини Caterpillar, дизеловите и газови генератори САТ, подемно-транспортната техника САТ и двигателите Perkins. Стартира услугите по отдаване на машини под наем и продажбата на оборудване втора употреба с гаранция (CCU машини).

Той съдейства за развитието на дейността на центровете на Елтрак във Варна, Бургас и Стара Загора, както и за разработването на редица търговски програми и за навлизането на компанията на нови пазарни сегменти. Като търговски директор Пламен Стойчев има пряко отношение в утрояването на пазарния дял на Елтрак през последните 5 години, в засилването и в утвърждаването на позициите й в България в условията на неблагоприятна икономическа среда, казват от компанията.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top