Полимета С откри нов магазин в столицата


Полимета С откри нов магазин на ул. Силистра 13 в столицата, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от компанията. В него клиентите могат да видят малки металорежещи машини, инструменти за металообработка, измервателни инструменти на Insize и Harris.
Освен с новия магазин, фирмата разполага с обширна складова база, шоурум и сервизен център в София, както и шоурум във Велико Търново. В тях са изложени металообработващи машини, системи и инструменти на партньорите на Полимета С - DMG, DURMA, CBC, EURAM, MATRIX и други.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top