Посещение в концерна HEIDENHAI


Победителите от състезанието „Най-добър техник в машиностроенето 2011” посетиха миналата седмица концерна Dr. JOHANNES HEIDENHAIN в гр. Траунройт, Германия, съобщиха за сп. Инженеринг ревю от ЕСД България, официален представител на компанията у нас. Тридневната екскурзия бе награда за класиралите се на първите три места ученици и техните ръководители от тазгодишния основен спонсор фирма HEIDENHAIN. Състезанието е със статут на национално и се провежда ежегодно в гр. Горна Оряховица. Тази година победители бяха представители на ПТГ „Шандор Петьофи” Разград, ПГ по Машиностроене Пловдив и ПТГ Варна. Наградените ученици се запознаха с историята на компанията от нейното създаване през 1889 г. до наши дни, като получиха информация за продуктите и разработването на нови устройства през годините.
"След кратка презентация на организационната структура на едноименната фондация, представянето продължи във фирмения музей, където учениците проследиха историята, както на самата фирма, така и на различните поколения устройства и тяхното развитие, повлияно от еволюцията на информационните технологии. Участниците имаха възможност да се запознаят с етапите на създаване на отделните продукти: линейни, кръгови и ъглови енкодери, цифрови програмни управления (ЦПУ), задвижвания, интерфейсна електроника, както и с всеки от етапите на производство на енкодери: от гравирането на стъклените скали, през изработката на електронните компоненти и механични детайли, до асемблирането на крайните продукти. Посетен бе и учебният център на HEIDENHAIN, в който годишно се обучават хиляди специалисти от целия свят", допълниха от ЕСД България.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top