Представeна бе новата версия на AutoCAD Electrical


На 29 април фирмите КАД Пойнт, БиЕмДжи и Autodesk организираха съвместна работна среща на тема „AutoCAD Electrical 2011 за нуждите на електроинженери и проектанти”. Акцент в работната среща бяха предимствата на AutoCAD Electrical, водещи до реални ползи в работата на електроинженерите с новата версия на продукта. „AutoCAD Electrical предоставя по-добра производителност при проектиране на контролни и електрически системи, благодарение на цялостен набор подобрени инструменти, разработени специално за ефективно и бързо проектиране на електрически управляващи схеми”, заявиха сертфицираните инженери на дилъра на Аутодеск за България - КАД Пойнт.
Като основни предимства на AutoCAD Electrical 2011 лекторите посочиха разширените възможности за модерно параметрично проектиране; наличието на изчерпателни библиотеки със стандартни елементи; автоматичното номериране на проводници и поставяне на етикети на компонентите; копирането на цели схеми и много други функционалности, осигуряващи производителност, ефективност и фирмена гъвкавост.
По данни на Autodesk - производител на софтуера AutoCAD Electrical 2011 тези нови функционалности позволяват до 84% по-бързо създаване на нови проекти, 77% по-бърза редакция на вече съществуващи такива и възможност за работа с 30 % по-малко команди.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top