Представeна бе новата версия на AutoCAD Electrical


На 29 април фирмите КАД Пойнт, БиЕмДжи и Autodesk организираха съвместна работна среща на тема „AutoCAD Electrical 2011 за нуждите на електроинженери и проектанти”. Акцент в работната среща бяха предимствата на AutoCAD Electrical, водещи до реални ползи в работата на електроинженерите с новата версия на продукта. „AutoCAD Electrical предоставя по-добра производителност при проектиране на контролни и електрически системи, благодарение на цялостен набор подобрени инструменти, разработени специално за ефективно и бързо проектиране на електрически управляващи схеми”, заявиха сертфицираните инженери на дилъра на Аутодеск за България - КАД Пойнт.
Като основни предимства на AutoCAD Electrical 2011 лекторите посочиха разширените възможности за модерно параметрично проектиране; наличието на изчерпателни библиотеки със стандартни елементи; автоматичното номериране на проводници и поставяне на етикети на компонентите; копирането на цели схеми и много други функционалности, осигуряващи производителност, ефективност и фирмена гъвкавост.
По данни на Autodesk - производител на софтуера AutoCAD Electrical 2011 тези нови функционалности позволяват до 84% по-бързо създаване на нови проекти, 77% по-бърза редакция на вече съществуващи такива и възможност за работа с 30 % по-малко команди.Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top