Представeна бе новата версия на AutoCAD Electrical


На 29 април фирмите КАД Пойнт, БиЕмДжи и Autodesk организираха съвместна работна среща на тема „AutoCAD Electrical 2011 за нуждите на електроинженери и проектанти”. Акцент в работната среща бяха предимствата на AutoCAD Electrical, водещи до реални ползи в работата на електроинженерите с новата версия на продукта. „AutoCAD Electrical предоставя по-добра производителност при проектиране на контролни и електрически системи, благодарение на цялостен набор подобрени инструменти, разработени специално за ефективно и бързо проектиране на електрически управляващи схеми”, заявиха сертфицираните инженери на дилъра на Аутодеск за България - КАД Пойнт.
Като основни предимства на AutoCAD Electrical 2011 лекторите посочиха разширените възможности за модерно параметрично проектиране; наличието на изчерпателни библиотеки със стандартни елементи; автоматичното номериране на проводници и поставяне на етикети на компонентите; копирането на цели схеми и много други функционалности, осигуряващи производителност, ефективност и фирмена гъвкавост.
По данни на Autodesk - производител на софтуера AutoCAD Electrical 2011 тези нови функционалности позволяват до 84% по-бързо създаване на нови проекти, 77% по-бърза редакция на вече съществуващи такива и възможност за работа с 30 % по-малко команди.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top