Представиха новия Q form7 – софтуер за симулация на процеси на пластична деформация на металите


На 25 септимври в рамките на МТП Пловдив 2012 фирма SpaceCAD организира презентация на новата версия на софтуера за симулация на процеси на пластична деформация на металите QForm 7. Гост-лектор на мероприятието беше Сергей Стебунов от QuantorForm, Москва. "QForm v7 предоставя нова архитектура, нова структура на данните, методи и алгоритми за генериране на мрежа, нов интерфейс и още много нови възможности", коментира специално за IndustryInfo.bg г-н Стебунов.

"Запознахме участниците в срещата с методите на работа с QForm v7 - подготовка на геометричните данни,  база данни за материала, помощна програма за подготовка на данни, моделиране и контрол и контрол на възпроизвеждането за 2D и 3D моделиране. Демонстрирахме и как се решават комбинирани задачи - комбинирано термично и комбинирано механично моделиране на заготовката и инструментите (сглобени и предварително напрегнати щанци в 2D и 3D, моделиране на няколко поддаващи се на пластична обработка детайли, еластично-пластично моделиране на обработван детайл и изчисляване на остатъчните напрежения, моделиране на термообработка, моделиране на процеса на екструдиране на алуминий, програмиране в среда QForm v7)", заяви лекторът.

В програмата на семинара бяха включени и лекции на тема "Дефинирани от потребителя функции и кодиращи параметри в режим след обработка и в режим моделиране" и "Използване на софтуера за изчисляване срока на използване и повреда на инструмента", допълниха организаторите.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top