Представиха новия Q form7 – софтуер за симулация на процеси на пластична деформация на металите


На 25 септимври в рамките на МТП Пловдив 2012 фирма SpaceCAD организира презентация на новата версия на софтуера за симулация на процеси на пластична деформация на металите QForm 7. Гост-лектор на мероприятието беше Сергей Стебунов от QuantorForm, Москва. "QForm v7 предоставя нова архитектура, нова структура на данните, методи и алгоритми за генериране на мрежа, нов интерфейс и още много нови възможности", коментира специално за IndustryInfo.bg г-н Стебунов.

"Запознахме участниците в срещата с методите на работа с QForm v7 - подготовка на геометричните данни,  база данни за материала, помощна програма за подготовка на данни, моделиране и контрол и контрол на възпроизвеждането за 2D и 3D моделиране. Демонстрирахме и как се решават комбинирани задачи - комбинирано термично и комбинирано механично моделиране на заготовката и инструментите (сглобени и предварително напрегнати щанци в 2D и 3D, моделиране на няколко поддаващи се на пластична обработка детайли, еластично-пластично моделиране на обработван детайл и изчисляване на остатъчните напрежения, моделиране на термообработка, моделиране на процеса на екструдиране на алуминий, програмиране в среда QForm v7)", заяви лекторът.

В програмата на семинара бяха включени и лекции на тема "Дефинирани от потребителя функции и кодиращи параметри в режим след обработка и в режим моделиране" и "Използване на софтуера за изчисляване срока на използване и повреда на инструмента", допълниха организаторите.

 


ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Lights-out производство

Lights-out производство

В много съвременни предприятия навлиза концепцията за т. нар. lights-out производство – изцяло автоматизирани линии или дори цели фабрики, които функционират непрекъснато без човешка намеса. ... още
Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Тенденции в мултисензорните измервания – част I

Измерванията с мултисензорни датчици осигуряват подобрени възможности по отношение на точността на измерването, бързодействието и разходите за покупка и експлоатация на необходимите устройства и компоненти. ... още
Особености на материалите за 3D печат

Особености на материалите за 3D печат

Напредъкът в технологията за адитивно производство, съчетан със съответния прогрес в разработките на материали, оказа огромно влияние върху начина, по който инженерите, проектантите и производителите гледат на 3D принтирането… ... още
Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Пречистване на отпадъчни води в текстилната промишленост

Производството на текстил и облекла е сред индустриалните сектори, в които се използват най-много водни ресурси за технологични цели. В резултат на мокрото третиране на текстилните материали и изделия се получават огромни количества замърсени отпадни води ... още
Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Електроинсталации в хранително-вкусовата промишленост

Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите в много предприятия от ХВП са мокри. Електрическото оборудване трябва да е водонепропускливо, тъй като проникването на вода е не само опасно и уврежда електрокомпонентите Поради необходимата висока честота на почистване, повърхностите ... още
LED осветление за автомобилното производство

LED осветление за автомобилното производство

Благодарение широкото навлизане на светодиодната технология, светлините в автомобилите вече предлагат по-гъвкави възможности при конструиране, по-добра ефективност и нови функции ... още

Top