Предстои първата Cleantech конференция


На 17 ноември т. г. в хотел България в София, ще се проведе конференцията Cleantech Bulgaria – Marketplace, Research and Funding. Това е първото по рода си събитие, обединяващо Cleantech общността в България, коментират организаторите. Фокус на събитието е пазарът и възможностите за развитие, иновации и трансфер на технологии, финансиране на чисти проекти. Лекторите, участниците и организаторите на конференцията си поставят
високата цел да допринесат за създаването на единна Cleantech общност, която заедно съдейства за решаването на различните проблеми и предизвикателства пред тази сфера. Всички мнения, дискусии, теми и идеи ще могат да бъдат инициирани и задълбочавани ежедневно в първата в България он-лайн платформа и социална мрежа за чисти технологии Cleantech.BG
Организаторите на мероприятието се надяват да привлекат специалисти от български и международни cleantech компании, представители на държавни институции, банки и финансов сектор, на научните и изследователски среди, клъстери и асоциации за чисти технологии.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top