Предстои първата Cleantech конференция


На 17 ноември т. г. в хотел България в София, ще се проведе конференцията Cleantech Bulgaria – Marketplace, Research and Funding. Това е първото по рода си събитие, обединяващо Cleantech общността в България, коментират организаторите. Фокус на събитието е пазарът и възможностите за развитие, иновации и трансфер на технологии, финансиране на чисти проекти. Лекторите, участниците и организаторите на конференцията си поставят
високата цел да допринесат за създаването на единна Cleantech общност, която заедно съдейства за решаването на различните проблеми и предизвикателства пред тази сфера. Всички мнения, дискусии, теми и идеи ще могат да бъдат инициирани и задълбочавани ежедневно в първата в България он-лайн платформа и социална мрежа за чисти технологии Cleantech.BG
Организаторите на мероприятието се надяват да привлекат специалисти от български и международни cleantech компании, представители на държавни институции, банки и финансов сектор, на научните и изследователски среди, клъстери и асоциации за чисти технологии.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Оптимизация на енергопотреблението в хранително-вкусовата промишленост

Практични решения на Резалта, които повишават конкурентоспособността Хранително-вкусовата промишленост в България се развива динамично с навлизането на нови технологии в бранша и все по-голям процент автоматизирани предприятия. Традиционно това е ... още
Моторни прекъсвачи

Моторни прекъсвачи

Отделните видове прекъсвачи са подходящи за различни приложения, но всички те имат основната функция за прекъсване на опасни токове, които могат да доведат до повреда на оборудването или окабеляването… ... още
Пластмаси с минерални филъри

Пластмаси с минерални филъри

Филърите придават на пластмасовите материали широк диапазон от свойства, включващ и такива, които обикновено не са присъщи за пластмасите, като например висока електро- или топлопроводимост ... още
Релета в автоматизацията – технологични новости

Релета в автоматизацията – технологични новости

Повратен момент в развитието на технологиите в областта се оказва разработването на IoT-базирани устройства, провокирано от потребността да се събират данни за автоматизираните индустриални процеси в реално време, както и тези данни да се анализират и разглеждат в ... още
Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост

Статията представя предимствата от измерването на параметри като pH и проводимост в отделните етапи на производствения процес и особеностите на използваните за целта измервателни уреди ... още

Top