Предстои първата Cleantech конференция


На 17 ноември т. г. в хотел България в София, ще се проведе конференцията Cleantech Bulgaria – Marketplace, Research and Funding. Това е първото по рода си събитие, обединяващо Cleantech общността в България, коментират организаторите. Фокус на събитието е пазарът и възможностите за развитие, иновации и трансфер на технологии, финансиране на чисти проекти. Лекторите, участниците и организаторите на конференцията си поставят
високата цел да допринесат за създаването на единна Cleantech общност, която заедно съдейства за решаването на различните проблеми и предизвикателства пред тази сфера. Всички мнения, дискусии, теми и идеи ще могат да бъдат инициирани и задълбочавани ежедневно в първата в България он-лайн платформа и социална мрежа за чисти технологии Cleantech.BG
Организаторите на мероприятието се надяват да привлекат специалисти от български и международни cleantech компании, представители на държавни институции, банки и финансов сектор, на научните и изследователски среди, клъстери и асоциации за чисти технологии.

ВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Хидравлични преси за горещо щамповане

Хидравлични преси за горещо щамповане

Горещото щамповане, наричано още "закаляване чрез щамповане", е един от ключовите подходи, които производителите прилагат в производството на здрави и леки структурни компоненти за превозни средства ... още
Поддръжка на електроразпределително оборудване

Поддръжка на електроразпределително оборудване

Изпълняването на проактивна поддръжка, която ограничава риска от прекъсване на захранването, отнема значително по-малко време в сравнение с извършването на авариен ремонт… ... още
Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Захранващи блокове/драйвери за LED осветление

Според околната среда, за която са предвидени блоковете, има такива за работа в помещения (Indoor Lighting), означени в таблиците на статията като “вътрешни”, и за работа на открито (Outdoor Lighting) с означение “външни” ... още
Енергоефективна пневматика

Енергоефективна пневматика

Голяма част от факторите, водещи до неефективна работа и загуби на енергия в пневматичните механизми, могат да бъдат отстранени още във фазата на проектиране ... още
Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Интегрални полупроводникови релета (SSR)

Полупроводниковите релета (Solid State Relay - SSR) в зависимост от своята конструкция се делят на две големи категории – реализирани като интегрални схеми (ИС) и като модули. От своя страна, последните могат да са предназначени за монтаж върху ... още
Електрооборудване в ПСОВ

Електрооборудване в ПСОВ

Изправността на електроинсталациите е от критично значение за ефективната, непрекъсната и безпроблемна работа на пречиствателните станции за отпадни води ... още

Top