Преглед на технологичните достижения и тенденциите в CAD/CAM/CAE/PLM софтуера


Екипът на Инженеринг ревю – списанието на българската индустрия, подготвя преглед на технологичните достижения и тенденциите в CAD/CAM/CAE/PLM софтуера, предлаган на българския пазар.

Фирмите, които представляват у нас водещи разработчици на CAD/CAM/CAE/PLM продукти, системи, пакети, ще представят накратко най-новите технологични възможности на предлаганите от тях системи и ще коментират тенденциите в областта.

Прегледът ще бъде публикуван в брой 8/2012 на сп. Инженеринг ревю и на портала на българската индустрия IndustryInfo.bg.
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top