Premier Farnell сключи глобално споразумение с demmel products


Наскоро Premier Farnell plc сключи глобално франчайз споразумение с demmel products, производител на технологията интелигентни течнокристални дисплеи iLCD. "Новото поколение интелигентни течнокристални дисплеи позволява на потребителите да запаметяват всички необходими Windows шрифтове, графики, шаблони и макроси във флаш-паметта на iLCD контролера. Това значително намалява времето за разработка, което обикновено е необходимо за базирания на пиксели процес на програмиране при традиционните течнокристални дисплеи. Достъпът до iLCD панелите се осъществява посредством съществуващите управляващи системи или те могат да бъдат управлявани с достъпни микроконтролери като се използват команди от високо ниво”, заявиха от Farnell.
„С добавянето на достъпен модел към съществуващото продуктово портфолио с интелигентни дисплеи, дори ценово чувствителните приложения и устройствата, произвеждани в неголеми количества, сега могат да се оборудват с цветни дисплеи. Разходите за разработка са почти напълно елиминирани, а времето до появата на пазара е съкратено значително при използването на iLCD. Изключително компактният 240 x 400 пикселов iLCD сензорен екран е оптимизиран за хоризонтален режим, но също може да се управлява и във вертикален. iLCD са налични от 2.8" (240 x 320 пиксела) до 10.2" (1024 x 600 пиксела) и всеки модел се предлага със същия набор от команди и електрически връзки”, допълниха от компанията.

 
Новият брой 2/2018

брой 2-2018

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВВОДЕЩИТЕ ТЕМИ
Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Промишлени роботи за боядисване и нанасяне на покрития

Стремежът на редица индустриални производители да оптимизират своите приложения в сферата на боядисването на части и изделия и нанасянето на покрития ги мотивира да инвестират в роботизирани системи ... още
Модулна архитектура на машини

Модулна архитектура на машини

За разлика от монолитните машинни конструкции, модулните машини се изграждат от стандартизирани компоненти, възли и подсистеми, които могат да бъдат комбинирани по разнообразни начини, за да изпълняват различни функции ... още
Тенденции при пълначните машини за течности

Тенденции при пълначните машини за течности

Производителите поставят все по-сериозен фокус върху подобряване на ефективността на пълначните машини чрез внедряване на редица технологични иновации ... още
Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Интегрирана проверка за сблъсък в CAM системи

Основното изискване за осъществяване на правилна проверка за сблъсък е инсталираната програма или система успешно да открива пречки и смущения между държача на режещия инструмент, металорежещата машина и детайла, които се обработва ... още
Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Коагулация и флокулация на отпадъчни води

Процесите са неизменна част от цялостното третиране на отпадъчни води в съвременните пречиствателни станции, като изборът на подходящ флокулант и/или коагулант е от ключово значение за икономическата ефективност ... още
Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Екологични аспекти при поддръжката на осветителни тела

Проектирането на осветителните тела с цел сервизно обслужване е от решаващо значение за концепцията за кръгова икономика. Статията акцентира върху услугите и конструкцията за сервизиране и техния потенциал за осветителната индустрия ... още

Top