Premier Farnell сключи глобално споразумение с demmel products


Наскоро Premier Farnell plc сключи глобално франчайз споразумение с demmel products, производител на технологията интелигентни течнокристални дисплеи iLCD. "Новото поколение интелигентни течнокристални дисплеи позволява на потребителите да запаметяват всички необходими Windows шрифтове, графики, шаблони и макроси във флаш-паметта на iLCD контролера. Това значително намалява времето за разработка, което обикновено е необходимо за базирания на пиксели процес на програмиране при традиционните течнокристални дисплеи. Достъпът до iLCD панелите се осъществява посредством съществуващите управляващи системи или те могат да бъдат управлявани с достъпни микроконтролери като се използват команди от високо ниво”, заявиха от Farnell.
„С добавянето на достъпен модел към съществуващото продуктово портфолио с интелигентни дисплеи, дори ценово чувствителните приложения и устройствата, произвеждани в неголеми количества, сега могат да се оборудват с цветни дисплеи. Разходите за разработка са почти напълно елиминирани, а времето до появата на пазара е съкратено значително при използването на iLCD. Изключително компактният 240 x 400 пикселов iLCD сензорен екран е оптимизиран за хоризонтален режим, но също може да се управлява и във вертикален. iLCD са налични от 2.8" (240 x 320 пиксела) до 10.2" (1024 x 600 пиксела) и всеки модел се предлага със същия набор от команди и електрически връзки”, допълниха от компанията.

 
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Фармацевтични ОВК инсталации

Фармацевтични ОВК инсталации

Отоплението, вентилацията и климатизацията играят важна роля в подсигуряването на качествено производство на фармацевтични продукти. Всички продукти на фармацевтичната промишленост трябва да се произвеждат в климатизирани и чисти помещения ... още
Линейни модули и актуатори

Линейни модули и актуатори

Линейният модул представлява самостоятелна конструктивна единица, предназначена за реализиране на линейно движение на подвижен орган с възможност за позициониране в произволна точка от работния ход ... още
Избор на проводници за електропроводни линии

Избор на проводници за електропроводни линии

Изборът на оптималния тип и размер на проводника за дадена конструкция на преносната или разпределителната мрежа изисква пълно разбиране на характеристиките на всички налични видове проводници ... още
Киберсигурност и Индустрия 4.0

Киберсигурност и Индустрия 4.0

С Индустрия 4.0 се появяват нови оперативни рискове за свързаните интелигентни производства, а именно киберзаплахите ... още
Интелигентни решения за управление в складове

Интелигентни решения за управление в складове

Освен процесите на разработка и производство на стоки технологиите, характерни за Industry 4.0, могат да повлияят и на начина, по който се премества, складира и дистрибутира готовата продукция ... още

Top